060-0061/01 – Teorie bezpečnostní techniky (TBTN)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR75 doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
KAD0084 Ing. Miriam Kadlubcová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty ze základními fyzikálními principy přístrojů a zařízení, které se používají v bezpečnostní praxi. Studenti musí předvést znalost základních fyzikálních veličin a principů v bezpečnostní praxi, pochopit jejich použití při řešení praktických problémů a vysvětlit aplikace a využití technických měření a technických experimentů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Úvod předmětu je věnován fyzikálním veličinám, fyzikálním principům, technickým měřením a experimentům a jejich využití při řešení konkrétních problémů bezpečnostní praxe. Navazuje kinetická teorie látek - vlastnosti látek všech skupenství a jejich ovlivnění vnějšími podmínkami, sdílení tepla a mechanika reálných par a plynů. Závěr je věnován mechanickému a elektromagnetickému vlnění a ionizujícímu a neionizujícímu záření.

Povinná literatura:

Halliday, D. a kol.: Fyzika, vysokoškolská učebnice obecné fyziky, Brno: Vutium, 2000, ISBN 80-214-1868-0 Fojtek, A., Čech, J.: Fyzika II pro obor TPO. VŠB-TUO, 2002, 219 s., ISBN 80-7078-950-6 Pekárek, L. a kol.: Neionizující záření, SZÚ, Praha 2006, ISBN 80-7071-276-7 Fukátko, T.: Detekce a měření různých druhů záření, Nakladatelství BEN, Praha 2007, ISBN 978-80-7300-193-3 Brázda, A., Jenčík, J.: Technická měření, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996, ISBN 80-01-01495-9 Bernard. J.: Technický experiment, Vydavatelství ČVUT, Praha 1999, ISBN 80-01- 01901-2

Doporučená literatura:

Kolektiv autorů: Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha 2000, ISBN 80- 238-3703-6 Štrunc, M.: Obecné vlastnosti klasických fyzikálních polí, Nakladatelství VUT v Brně, Brno 1991, ISBN 80-214-0313-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

systematická příprava studenta v průběhu semestru, samostatné řešení zadaných úloh

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Fyzikální veličiny a jednotky v bezpečnostní praxi. 2. Řešení praktických problémů v bezpečnostní praxi. 3. Technická měření a technický experiment. 4. Vlastnosti látek. Pružnost a deformace. 5. Reálné plyny a páry. 6. Sdílení tepla. 7. Mechanické kmity a rezonance. 8. Mechanické vlnění. 9. Akustické vlnění – zvuk a ultrazvuk. 10. Fyzikální pole. 11. Elektromagnetické záření. Světlo. 12. Atomová, jaderná a subnukleární fyzika. 13. Ionizující záření. Detektory ionizujícího záření.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  30 3
Rozsah povinné účasti: vypracování seminární práce, prezentace v rámci cvičení, absolvování kombinované zkoušky (písemná i ústní)

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: účast na 30% cvičení, vypracování seminární práce v rozsahu 10 stran, absolvování kombinované zkoušky (písemná i ústní)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FBI_ECTS 2018/2019 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2017/2018 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní