060-0501/04 – Vnitřní bezpečnost státu (VBS)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity3
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Věra Holubová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOL49 Ing. Věra Holubová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem a pojetím bezpečnostních služeb a vězeňství z pohledu společensko-historického vývoje se současnými přístupy a koncepčními záměry v ČR v prevenci kriminality u nás i v zahraniční.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Aplikovaný studijní předmět zaměřený na poznání a řešení základních situací, které se vyskytují při bezpečnostní ochraně osob a majetku v pracovních a služebních poměrech státních i soukromých služeb. Studenti se seznamují s vývojem a pojetím bezpečnostních služeb a vězeňství z pohledu společensko- historického vývoje se současnými přístupy a koncepčními záměry v ČR v prevenci kriminality u nás i v zahraniční.

Povinná literatura:

MACEK, P. a kol., Bezpečnostní služby, Police History 2001, MAŘÍK V.:, Pracovní právo (s účinností od 1.1.2007), Skripta VŠFS Praha, 2007, Praha, TOMEK P.: Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, 2007,Praha, ANAG,

Doporučená literatura:

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších, změn a doplnění, Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění pozdějších změn a doplnění , Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání , ve znění pozdějších změn a doplnění

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Docházka a průběžné hodnocení aktivity a plnění zadaných písemných zadání.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prezentace seminární práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie bezpečnostních složek v České republice a v zahraničí. 2. Postavení bezpečnostních složek v České republice, jejich funkce a úkoly v rámci vnitřní bezpečnosti státu. 3. Bezpečnostní složky České republiky, základní rozdělení, charakteristika, právní úprava, specifické úkoly v rámci vnitřní bezpečnosti státu. 4. Bezpečnostní sbory, základní rozdělení, zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 5. Policie České republiky, funkce a úkoly v rámci vnitřní bezpečnosti státu. 6. Hasičský záchranný sbor České republiky, funkce a úkoly v rámci vnitřní bezpečnosti státu. 7. Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství, Úřad pro zahraniční styky a informace, funkce a úkoly v rámci vnitřní bezpečnosti státu. 8. Celní správa České republiky, funkce a úkoly v rámci vnitřní bezpečnosti státu. 9. Vězeňská služba České republiky, funkce a úkoly v rámci vnitřní bezpečnosti státu. 10. Generální inspekce bezpečnostních sborů, funkce a úkoly v rámci vnitřní bezpečnosti státu. 11. Ozbrojené síly, funkce a úkoly v rámci vnitřní bezpečnosti státu. 12. Obecní policie, funkce a úkoly v rámci vnitřní bezpečnosti státu. 13. Soukromé bezpečnostní služby, funkce a úkoly v rámci vnitřní bezpečnosti státu. 14. Azylová politika a přistěhovalectví. 15. Mezinárodní dimenze vnitřní bezpečnosti České republiky, spolupráce bezpečnostních sborů a ozbrojených sil v rámci NATO a EU.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Zpracování zadaného programu. Absolvování zápočtového testu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování seminární práce dle zadání garanta předmětu. Účast dle individuální domluvy s garantem předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní