060-0502/02 – Ochrana objektu (OchrO)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOL49 Ing. Věra Holubová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá studiem teoretické znalosti důležité k pochopení problematiky ochrany osob a majetku, které za využití bezpečnostní analýzy a syntézy dokáže prakticky aplikovat na konkrétní oblasti ochrany fyzických osob, ochrany majetku fyzických a právnických osob.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou ochrany fyzických osob, ochrany majetku fyzických, právnických osob a ochrany majetku v silniční dopravě, zejména s důrazem na současná moderní technická a organizační řešení. Orientovat se bude v jednotlivých segmentech ochrany objektu, kterými jsou technická ochrana, fyzická ostraha, režimová ochrana, ochrana majetku v silniční dopravě, ochrana utajovaných informací a ochrana osobních údajů. Získá podrobné informace z oblasti základních odborných pojmů, právních předpisů, historie vývoje bezpečnostních systémů, mechanických zábranných systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, kamerových systémů, detekčních a rentgenových prostředků, z oblasti strážní služby ve státním a soukromopodnikatelském sektoru.

Povinná literatura:

1. Uhlář, J.: Technická ochrana objektů, Skripta PA ČR Praha, Praha 2001 2. Čech, B.: Vybrané technické prostředky využívané v bezpečnostní praxi, Skripta PA ČR, Praha, Praha 2000 3. Čandík, M.: Objektová bezpečnost, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004, ISBN 80-7318-217-3 4. Lukáš, L. a kol.: Bezpečnostní technologie, systémy a management I., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, ISBN 978-80-87500-05-7

Doporučená literatura:

1. Brabec, F.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana, nakladatelství Public History, Praha 2001, ISBN 80-86445-04- 06 2. Křeček, S. a kol.: Příručka zabezpečovací techniky, Blatenská tiskárna, s.r.o., 2006, ISBN 80-86445-04-06 3. Trestní zákon (Zákon č. 40/2009 Sb.) 4. Trestní řád (Zákon č. 141/1961 Sb.)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné testy znalostí v průběhu cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

Obhájení prezentace na téma bezpečnostní projekt fyzické ochrany konkrétně definovaného objektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Fyzická bezpečnost - charakteristika, členění, historický vývoj, vývojové trendy. 2. Právní rámec ochrany objektu, systém komplexní ochrany vlastnictví, druhy krizových situací ohrožení objektu. 3. Fyzická bezpečnost, fyzická ochrana kritické infrastruktury. 4. Režimová ochrana objektu - základní dokumentace bezpečnostní ochrany objektu. 5. Budování integrovaného zabezpečovacího systému ochrany objektu - analytická, realizační, provozní etapa, integrace bezpečnostních prvků. 6. Bezpečnostní expertíza, analýza, prognózování, plánování ochrany objektu. 7. Bezpečnostní projekt ochrany objektu, postup implementace a ověřování funkčnosti. 8. Ověřování účelnosti a účinnosti opatření ochrany objektu. 9. Bezpečnost v silniční dopravě a ochrana majetku. 10. Fyzická bezpečnost v tunelu na pozemní komunikaci. 11. Komplexní řešení ochrany objektů s vysokým rizikem napadení protiprávním jednáním. 12. Inteligentní sledovací systémy a jejich využití v ochraně objektů za účelem ochrany společnosti a soukromí. 13. Integrovaný zabezpečovací systém aplikovaný v rámci individuální výstavby bytových domů a rodinných domů, administrativních budov, prodejen. 14. Fyzická bezpečnost v inteligentních budovách.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  10
        Zkouška Zkouška 70  20 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování zadaných programů. 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování seminární práce dle zadání garanta předmětu. Účast dle individuální domluvy s garantem předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní