060-0505/04 – Výbušniny a účinky výbuchů (VVV)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity4
Garant předmětuIng. Stanislav Lichorobiec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Stanislav Lichorobiec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIC07 Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D.
STO193 Ing. Ondřej Stoniš
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Objasnit a vybudovat u studentů základní znalosti z oblasti výbušnin a účinků při jejich výbušné přeměně. Zdůraznit důležitost bezpečnosti při práci s výbušninami a rozšířit znalosti o vlastnostech a použití jednotlivých druhů výbušnin. Do přednášek zakomponovat podmínky pro trhací práce, prostředky trhací techniky, složení nástražných výbušných systémů a typové činnosti složek IZS při mimořádných událostech vzniklých za přítomnosti výbušnin, hořlavin a látek CBRN. Sumarizovat podmínky pro provedení pyrotechnických prohlídek zaměřených na ochranu osob a majetku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenty během výuky seznámit se základním pojmoslovím. Probrat rozdělení, druhy, strukturu a vlastnosti výbušnin. Požadavky, které jsou kladené na výbušniny, jejich stabilitu, citlivost a použití. Objasnit druhy výbušné přeměny a pojem kumulace, charakteristické jevy při výbuchu a jejich účinky na okolí. Probrat klasifikaci pyrotechnických předmětů a složí a bezpečnost při manipulaci s nimi, právní a technické předpisy a normy upravující nakládání s výbušninami, druhy munice a imitačních prostředků, jejich použití, trhací práce a prostředky trhací techniky. Vysvětlit metody a možnosti zákeřných teroristických bombových útoků, pojem nástražný výbušný systém, jejich druhy a složení, klasifikace a ohrožení civilního obyvatelstva. Seznámit s typovými činnostmi složek IZS při mimořádných událostech za přítomnosti výbušnin, hořlavin a radioaktivních látek. Zdůraznit účel preventivních pyrotechnických prohlídek a opatření zaměřená zejména na ochranu osob a objektů.

Povinná literatura:

O.Dojčár, J. Horký, R. Kořínek – Trhacia technika, Ostrava, Montanex,1996, Předpisy o výbušninách I, II, III, IV, Ostrava, Montanex 1992, Speciální technika, I. a II. díl, Praha 1976, J. Henrych, Dynamika výbuchu a její užití, Praha, Academia, 1993, I. Hrazdíra, M. Kollár, Policejní pyrotechnika, Plzeň 2006, M. Janíček, P. Drahovzal, Pyrotechnik v boji proti terorismu, Praha 2001, M. Janíček, Pyrotechnická ochrana před terorismem, Vyškov 2002.

Doporučená literatura:

J. Henrych, Dynamika výbuchu a její užití, Praha, Academia, 1993, I. Hrazdíra, M. Kollár, Policejní pyrotechnika, Plzeň 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostatná prezentace na téma – Možnosti ochrany jednotlivce, obyvatelstva a objektů proti zákeřnému uložení nástražného výbušného systému a jeho výbušným účinkům, použití výbušnin v průmyslu a ve vojenské oblasti.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Základní pojmy, charakteristika a rozdělení výbušnin, jejich struktura a vlastnosti. Výbušniny přímé a nepřímé, třaskaviny, trhaviny, střeliviny a pyrotechnické slože. Vojenské a průmyslové trhaviny, povrchové, důlní-skalní, důlně bezpečné trhaviny a trhaviny pro speciální použití. 2.Právní úpravy pro nakládání s výbušninami, nabývání, evidence, uskladnění. 3.Klasifikace a základní požadavky na pyrotechnické výrobky, požadavky na pyrotechnické předměty, výbušné předměty a pyrotechnické slože. Zajištění bezpečnosti při manipulaci a skladování. Zařazení do tříd, ohňostrojné práce. 4.Požadavky na výbušniny, kyslíková bilance, objem povýbuchových zplodin, výbuchové teplo, výbuchová teplota, pracovní schopnost, brizance, detonační rychlost, detonační schopnost, přenos detonace, citlivost trhavin, stabilita výbušnin, teplota vzbuchu a bezpečnost trhavin pro použití ve výbušném prostředí. 5.Definice výbuchu a jeho parametry. Druhy výbušné přeměny – hoření, deflagrace, detonace. Princip kumulace, kumulativní nálože – rotační a klínový tvar. 6.Charakteristické jevy při výbuchu a jejich účinky na okolí, rázová a tlaková vlna, fragmentace, tepelný a seismický účinek, zvukový efekt. 7.Definice a rozdělení munice a imitačních prostředků, jejich druhy a značení, bezpečnostní, takticko-technické, výrobně-ekonomické a provozní požadavky. Základní pojmy a rozdělení střeliva, konstrukční uspořádání, ruční granáty-charakteristika, konstrukce, funkce a rozdělení, rozdělení, konstrukce a funkce min, náloživo pro ženijní a pyrotechnické práce, iniciátory, letecké pumy. Imitační prostředky, jejich konstrukce, rozdělení, funkce a rozněcovadla. 8.Trhací práce, základní pojmy, prostředky trhací techniky a manipulace s nimi, průmyslové a vojenské trhaviny, trhací práce a jejich rozdělení, značení trhavin a rozněcovadel, rozněty náloží pomocí zápalnice, bleskovice a elektrický roznět, zapojení elektrických rozněcovadel. 9.Metody a možnosti zákeřných útoků uskutečněných pomocí trhavin – fenomén současnosti, nástražné výbušné systémy, velkoobjemové nálože. Sebevražedné útoky teroristů, možnosti, principy konstrukce – příklady použití. Podomácku vyráběné improvizované trhaviny. 10.Nástražný výbušný systém, podezřelý předmět, klasifikace, účinky a účel. Konstrukce nástražného výbušného systému, druhy iniciace a ohrožení pro civilní obyvatelstvo. 11.Základní způsoby zneškodňování nástražných výbušných systémů, používané technické prostředky pro přepravu, detekci a manipulaci. Ochranné prostředky – obleky, štíty, rušiče a pyrotechnický robot. Identifikační rentgeny, detektory kovů, detektory výbušnin a služební kynologie. Destrukční prostředky. 12.Definice IZS, základní pojmy, typové činnosti sloček IZS při společném zásahu na místě mimořádné události, uložení nástražného výbušného systému, nález výbušniny, nálezy munice, použití radiologické a chemické zbraně. 13.Charakter místa zásahu po výbuchu výbušného předmětu, charakteristická rezidua a působení výbuchu na osoby a objekty, organizace místa zásahu, zajišťování objektů zkoumání po výbuchu, pyrotechnické prohlídky a úkoly velitele zásahu. 14.Výbuchy kombinovaných systémů a jejich druhy, spojení výbušniny, hořlavé látky a radioaktivní látky, špinavá bomba, rizika útoku a činnost IZS.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  10
        Zkouška Zkouška 70  20 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování a přednesení prezentace se zadanou tématikou v průběhu semestru.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní