060-0507/02 – Psychologie bezpečnosti a katastrof (BOM-PBK)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity4
Garant předmětuprof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.Garant verze předmětuprof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VYK52 prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Na základě absolvování speciálně zaměřeného předmětu vytvářet specifické teoretické znalosti a dovednosti a při uplatnění syntetického a analytického přístupu ke zpracování a hodnocení vybraných teoretických situací vytvářet optimální předpoklady pro jejich aplikaci v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět se souhrnně zabývá psychologickými aspekty v situaci ohrožení, prevencí a hodnocením životních rizik včetně chování a reagování člověka v kritické situaci ohrožení. Výuka předmětu je zaměřena na základní seznámení se se základními souvisejícími pojmy a východisky dané problematiky a na význam, úlohu a postavení záchranáře v kritické situaci vč. možností prevence.

Povinná literatura:

Štětina,J. a kol.: medicína katastrof a hromadných neštěstí. Grada Publishing, Praha 2000 Čech,J.: Vyjednávanie a branie rukojemníka. APZ, Bratislava 2000 Vizinová,D.,Preiss,M.: Psychické trauma a jeho terapie. Portál, Praha 1999 Vykopalová,H.: Vybrané kapitoly ze sociální psychologie v kontextu komunikace. UP, Olomouc 2000 Vykopalová,H.: Základy psychosociální přípravy humanitárních jednotek ČČK. Úřad ČČK, Praha 2003 Vodáčková,D. a kol.: Krizová intervence. Portál, Praha 2002 Vinay,J. a kol.: Stres a zdraví. Portál, Praha 2007 Brzybohatý,M.: Terorismus a my. Computer Press, Praha 2001

Doporučená literatura:

Vykopalová,H.: Základy psychosociální přípravy Humanitárních jednotek ČČK. ČČK, Praha 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce a průběžná kontrola testem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky budou uvedeny na první přednášce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.ÚVOD DO PROBLEMATIKY. Základní vstup do problematiky. Katastrofy a mimořádné události a význam jejich dopadu na civilizaci. Členění katastrof. 2.ČLOVĚK-PROSTŘEDÍ-SPOLEČNOST Člověk jako součást prostředí a společnosti. Podstata fungování lidské psychiky. Výklad základních pojmů. 3.SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ A SOCIÁLNÍ PUSOBENÍ. CHYBY VE VNÍMÁNÍ. Sociální chování a sociální působení. Vnímání a hodnocení situace. Chyby ve vnímání - Iluze a klamy. Personální a sociální percepce. Chyby v personální a sociální percepci. 4.KOMUNIKACE V SOCIÁLNÍ SITUACI A JEJÍ VÝZNAM. Komunikace v zátěžové situaci. Krizová komunikace. Význam komunikace v sociální situaci a v zátěžové situaci.Komunikace verbální a neverbální. Interakce jako součást komunikace. Jednání a vyjednávání. Základní model vyjednávání. Vyjednávání ve dvojici a skupinové. Vyjednávání v situaci rukojmí. 5.ZÁKLADNÍ ZÁKONITOSI CHOVÁNÍ LIDÍ V SOCIÁLNÍCH SKUPINÁCH. Komunikační a vztahová struktura v sociální skupině. Sociální normy, skupinový tlak a konformismus. Specifické sociální skupiny – dav. Členění a druhy davů. Chování lidí v davu. Psychologie davu. 6.VYBRANÉ TECHNIKY KOMUNIKACE V ZÁTĚŽOVÉ SITUACI. Asertivita, transakční analýza. Výklad jejich podstaty. Základní asertivní práva. Základní asertivní techniky. 7.KONFLIKTY, JEJICH PODSTATA A ŘEŠENÍ. Podstata vzniku konfliktů, druhy konfliktů a jejich členění podle oblastí vzniku. Specifické formy konfliktů, peacekeeping. 8.STRES. Stresory. Průběh stresu a jeho dopady na člověka. Stres v chování. Obranné mechanismy. Postupy vyrovnávání se se stresem. Traumatické situace. 9.AGRESE. Druhy agrese. Základní teorie zaměřené na výklad podstaty agrese. Agrese v chování. Agrese-agresivita. 10.SPECIFICKÉ SITUACE OHROŽENÍ Situace braní rukojmí. Typy agresorů, typologie situací únosů. Terorismus. Vymezení pojmu a rozdělení terorismu. Některé mezinárodní úmluvy podporující boj proti terorismu. 11.POMÁHAJÍCÍ PERSONÁL V ZÁTĚŽOVÉ SITUACI Reakce zachraňujícího personálu na stresovou situaci. Vznik tzv. pozdní reakce na traumatický stres. Následky traumatických prožitků. Prevence PTSD: debriefing, defusing,. Krizová intervence. 12.ALTRUISMUS A PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ, VIKTIMOLOGIE. Definice altruismu,. Význam altruismu a prosociálního chování v zátěžové situaci. Viktimologie-nauka o obětech. Proces viktimizace. Pomoc obětem. 13.POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA – PTSD. Posttraumatická stresová porucha a další poruchy vznikající v traumatické zátěžové situaci. Diagnostická kritéria a projevy PTSD. Akutní reakce na stres. Adaptivní poruchy. Fobie.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 80% povinné účasti

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Bez povinné účasti. Vypracování semestrální práce, závěrečný písemný test.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní