060-0513/01 – Aplikovaná fyzika (AF)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR75 doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat vybrané fyzikální jevy Kombinovat poznatky z oblastí fyziky s poznatky z technických aplikací Sumarizovat získané vědomosti a znalosti Interpretovat poznatky z hlediska řešení problémů praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je rozšířit znalosti základního kurzu fyziky o specifické poznatky, které posluchači mohou využít ve svém oboru. Jedná se o vlastnosti reálných plynů a par, šíření tepla, vlastnosti pevných látek, významné procesy v kapalinách a plynech, teorii elektromagnetického pole a ionizující i neionizující záření. Dále jsou posluchači seznámeni se základními principy měření některých fyzikálních veličin.

Povinná literatura:

1) Fojtek, A.: Aplikovaná fyzika. VŠB-TUO, 1990, 149 s., ISBN 80-7078-029-0 2) Švec, J.: Aplikovaná fyzika. VŠB-TUO, 1990, 159 s., ISBN 80-7078-035-5 3) Fojtek, A., Čech, J.: Fyzika II pro obor TPO. VŠB-TUO, 2002, 219 s., ISBN 80-7078-950-6 4) Kašpar, I., Kutman, O., Michalko, O.: Fyzika: měření fyzikálních veličin. ČVUT, 1988, 155 s. 5) Bráza A., Jenčík, J.: Technická měření. ČVUT, 1996, 208 s., ISBN 80-01-01495-9 6) Jenčík J., Volf, J.: Technická měření. ČVUT, 2000, 212 s., ISBN 80-01-02138-6 7) Švec, J.: Radioaktivita a ionizující záření, SPBI, Ostrava, 2005, 35 s., ISBN 80-86634-62-0 8) Horák, Z., Krupka, F.: Fyzika, SNTL, Praha, 1981, 1129 s. 9) Krempaský, J.: Fyzika - príručka pre vysoké školy technické. Alfa, Bratislava, 1987, 759 s. 10)Krupka, F., Kalivoda, Ľ: Fyzika. SNTL, Praha, 1989, 670 s., ISBN 80-03-00166-8 11)Šanderová, V., Kracík, J.: Fyzika. SNTL, Praha, 1989, 324 s., ISBN 80-03-00170-6 12)Clark, J.O.E.: Fyzika. Svojtka a Vašut, Praha, 1997, 160 s., ISBN 80-7180-210-7

Doporučená literatura:

Fojtek, A.: Aplikovaná fyzika. VŠB-TUO, 1990, 149 s., ISBN 80-7078-029-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 písemné zápočtové testy v průběhu semestru a samostatné řešení zadaných úloh (s bodovým ohodnocením)

E-learning

Další požadavky na studenta

průběžná systematická příprava na výuku během semestru, řešení zadaných příkladů ve vyučování u tabule

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vlastnosti reálných plynů a par 2. Šíření tepla 3. Akustika 4. Vlastnosti látek 5. Procesy v kapalinách a plynech 6. Elektromagnetické pole 7. Ionizující záření 8. Technická měření

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  10
        Zkouška Zkouška 70  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku