060-0513/02 – Aplikovaná fyzika (AF)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL301 Ing. Dalibor Balner, Ph.D.
BAR75 doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
KAD0084 Ing. Miriam Kadlubcová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat vybrané fyzikální jevy Kombinovat poznatky z oblastí fyziky s poznatky z technických aplikací Sumarizovat získané vědomosti a znalosti Interpretovat poznatky z hlediska řešení problémů praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je rozšířit znalosti základního kurzu fyziky o specifické poznatky, které posluchači mohou využít ve svém oboru. Jedná se o vlastnosti reálných plynů a par, šíření tepla, vlastnosti pevných látek, významné procesy v kapalinách a plynech, teorii elektromagnetického pole a ionizující i neionizující záření. Dále jsou posluchači seznámeni se základními principy měření některých fyzikálních veličin.

Povinná literatura:

1) Fojtek, A.: Aplikovaná fyzika. VŠB-TUO, 1990, 149 s., ISBN 80-7078-029-0 2) Švec, J.: Aplikovaná fyzika. VŠB-TUO, 1990, 159 s., ISBN 80-7078-035-5 3) Fojtek, A., Čech, J.: Fyzika II pro obor TPO. VŠB-TUO, 2002, 219 s., ISBN 80-7078-950-6 4) Kašpar, I., Kutman, O., Michalko, O.: Fyzika: měření fyzikálních veličin. ČVUT, 1988, 155 s. 5) Bráza A., Jenčík, J.: Technická měření. ČVUT, 1996, 208 s., ISBN 80-01-01495-9 6) Jenčík J., Volf, J.: Technická měření. ČVUT, 2000, 212 s., ISBN 80-01-02138-6 7) Švec, J.: Radioaktivita a ionizující záření, SPBI, Ostrava, 2005, 35 s., ISBN 80-86634-62-0 8) Horák, Z., Krupka, F.: Fyzika, SNTL, Praha, 1981, 1129 s. 9) Krempaský, J.: Fyzika - príručka pre vysoké školy technické. Alfa, Bratislava, 1987, 759 s. 10)Krupka, F., Kalivoda, Ľ: Fyzika. SNTL, Praha, 1989, 670 s., ISBN 80-03-00166-8 11)Šanderová, V., Kracík, J.: Fyzika. SNTL, Praha, 1989, 324 s., ISBN 80-03-00170-6 12)Clark, J.O.E.: Fyzika. Svojtka a Vašut, Praha, 1997, 160 s., ISBN 80-7180-210-7

Doporučená literatura:

Fojtek, A.: Aplikovaná fyzika. VŠB-TUO, 1990, 149 s., ISBN 80-7078-029-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 písemné zápočtové testy v průběhu semestru a samostatné řešení zadaných úloh (s bodovým ohodnocením)

E-learning

Další požadavky na studenta

průběžná systematická příprava na výuku během semestru, řešení zadaných příkladů ve vyučování u tabule

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

vlastnostech reálných plynů, směsí a par, šíření tepla, vlastnostech pevných látek, významných procesech v kapalinách a plynech, teorii elektromagnetického pole a ionizujícím i neionizujícím záření a jeho detekci. Dále jsou studenti seznámeni se základními principy měření některých fyzikálních veličin. Důraz je kladen na propojení teoretické a praktické stránky problémů, tj. fyzikální princip funkce zařízení včetně možností aplikace v praxi. 1. Molekulová fyzika a termodynamika - kinetická teorie ideálního plynu 2. Reálné plyny a páry 3. Směsi plynů, vlhký vzduch 4. Sdílení tepla 5. Kinetická teorie kapalin 6. Vlastnosti pevných látek, deformace 7. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech a polovodičích 8. Vedení elektrického proudu v polovodičích 9. Optické soustavy 10. Akustika a ultrazvuk 11. Teorie měření a experimentu 12. Ionizující záření, zdroje, vlastnosti, detekce 13. Dozimetrie a radiační ochrana 14. Neionizující záření, vlastnosti a detekce

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        teoretická část ke klasifikovanému zápočtu Písemná zkouška 100  26
Rozsah povinné účasti: účast na cvičení, řešení zadaných příkladů, absolvování závěrečného písemného testu a ústního pojednání na vybrané teoretické téma

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku