060-0514/02 – Základy bezpečnostní politiky (ZBP)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity3
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCU66 doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
OSA009 Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky je seznámit studenty se základy bezpečnostní politiky státu z pohledu možných bezpečnostních rizik a aplikovat bezpečnostní strategie státu v oblasti zajištění vnitřní bezpečnosti, veřejného pořádku a zákonnosti, včetně hlediska mezinárodní dimenze bezpečnosti i národních koncepčních materiálů, jako je např. Národní akční plán boje proti terorismu. Studenti získají vědomosti a dovednosti v oblastech právních norem a opatření ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, mezinárodní dimenzi bezpečnosti, organizovaného zločinu, terorismus, extremismu a prevence kriminality, migrační a azylová politika, včetně minima o tzv. schengenském prostoru, bezpečnostní ochrany osob a objektů, místních záležitostech veřejného pořádku, bezpečnostních službách a jejich spolupráce, veřejné správy, soukromého sektoru a občanů při zajišťování bezpečnosti. Okruhy přednášek jsou uvedeny níže.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

1. Pojetí bezpečnosti, terminologie, rozdělení. Právní úprava ochrany objektů, života, zdraví a majetku. 2. Právní prostředí pro zajištění bezpečnosti státu 3. Bezpečnostní systém státu / struktura, principy/. Problematika tzv. Schengenského prostoru 4. Struktury veřejné správy ČR při zajišťování bezpečnosti 5. Bezpečnostní strategie a doktríny, azylová a migrační politika státu. 6. Bezpečnost, ochrana osob a objektu. Fyzická bezpečnost. 7. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek. Bezpečnostní sbory. 8. Obrana státu, ozbrojené síly. 9. Systém zdolávání mimořádných událostí. Integrovaný záchranný systém. 10. Systém krizového řízení ČR, terorismus, extremismus, kriminalita a sociální patologie 11. Plánování pro zajištění bezpečnosti a udržitelného rozvoje v ČR. Ekonomika a financování bezpečnosti 12. Spolupráce veřejné správy, soukromého sektoru a občanů při zajišťování bezpečnosti. 13. Postavení ČR v bezpečnostní architektuře EU, NATO, OSN

Povinná literatura:

- Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky - Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod - Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších změn a doplnění - Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších změn a doplnění - Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) - Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších změn a doplnění - Bezpečnostní strategie České republiky 2015, dostupné: http://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/bezpecnostni-strategie-2015.pdf

Doporučená literatura:

- ADAMEC, V. ŘEHÁK, D. ČERNÁ, L. Základy organizace a řízení bezpečnosti v České republice. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7385-123-1. - ŠENOVSKÝ, Michail, ADAMEC, Vilém. Právní rámec krizového managementu, Management záchranných prací, SPBI Spektrum, 2005, Ostrava, 97 stran, 1. vydání, ISBN:80-86634-55-8 - ŠENOVSKÝ, Michail, ADAMEC, Vilém, HANUŠKA, Zdenek. Integrovaný záchranný systém, SPBI Spektrum, 2005, Ostrava, 157 stran, 1. vydání, ISBN: 80-86634-55-8 - Brabec, F.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana, nakladatelství Public History, Praha 2001

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemná práce, prezentace

E-learning

Další požadavky na studenta

samostudiu k problematice doporučené literatury. Omluvená absence nepřevyšuje 20% přednášek

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojetí bezpečnosti, terminologie, rozdělení. Právní úprava ochrany objektů, života, zdraví a majetku. 2. Právní prostředí pro zajištění bezpečnosti státu 3. Bezpečnostní systém státu / struktura, principy/. Problematika tzv. Schengenského prostoru 4. Struktury veřejné správy ČR při zajišťování bezpečnosti 5. Bezpečnostní strategie a doktríny, azylová a migrační politika státu. 6. Bezpečnost, ochrana osob a objektu. Fyzická bezpečnost. 7. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek. Bezpečnostní sbory. 8. Obrana státu, ozbrojené síly. 9. Systém zdolávání mimořádných událostí. Integrovaný záchranný systém. 10. Systém krizového řízení ČR, terorismus, extremismus, kriminalita a sociální patologie 11. Plánování pro zajištění bezpečnosti a udržitelného rozvoje v ČR. Ekonomika a financování bezpečnosti 12. Spolupráce veřejné správy, soukromého sektoru a občanů při zajišťování bezpečnosti. 13. Postavení ČR v bezpečnostní architektuře EU, NATO, OSN

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování seminární práce dle zadání garanta předmětu. Účast dle individuální domluvy s garantem předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FBI - K - cs 2021/2022 kombinovaná čeština volitelný odborný FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní