060-0516/01 – Prevence protiprávního jednání (PPJ)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OSA009 Ing. Vladimíra Osadská, Ph.D.
PAV0291 Ing. Michaela Pavlů
SCU66 doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá v průběhu studia teoretické znalosti umožňující mu provádět prevenci protiprávního jednání v České republice a jejich hodnocení aplikovaných na konkrétní subjekty v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámení studentů se základní problematikou a vývojovými trendy a prevencí protiprávních jevů, zejména terorismu, extremismu a kriminality. Rozděluje bezpečnostní hrozby, globální hrozby a regionální bezpečnostní hrozby, definice, historie, vývoj a typologie terorismu, jeho strategie, prostředky a metody. Extremistická scéna v ČR, divácké násilí, náboženský extremismus a environmentální extremismus, cíle a metody, Typologie ostatních sociálně patologických jevů a současné typy závislostí, šikana, vandalismus, korupce a organizovaná kriminalita.

Povinná literatura:

Ščurek, R.: Sociální patologie II. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, Lékařská fakulta, 2011. -- 141 s., [4] s. obr. příl. : il. ; 30 cm. ISBN: 978-80-7368-825-7 (brož.) Mareš, M.,: Terorismus v ČR /. - 1. vyd.. - Brno: Centrum strategických studií, 2005 - 476 s. ISBN 80-903333-8-9 Chmelík, J.,: Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty, Praha : Linde, 2001 - 172 s. ISBN 80-7201-265-7 Zákon č.167/1998Sb. O návykových látkách ve znění změn a doplnění Meltzer, A.: Anarchismus : argumenty pro a proti, Praha : Anarchistický nakladatelský kolektiv, 2002. - 39 s

Doporučená literatura:

Kropáček, L.: Islám a Západ : historická paměť a současná krize, Vyd. 1.. - Praha : Vyšehrad, 2002 - 197 s. ISBN 80-7021-540-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

účast ve cvičení, 20 % neúčasti lze omluvit, odevzdání seminárních prací zadaných vedoucím cvičení v předepsané úpravě, absolvování písemných testů na téma přednášky

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování zadaných programů na vybraná témata prevence protiprávního jednání Kontrola průběžně v kontaktních hodinách, e-mailem a při udílení zápočtu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1)Primární, sekundární a terciální prevence protiprávního jednání obecně 2) Globální hrozby a regionální bezpečnostní hrozby, 3)Definice, historie, vývoj a typologie terorismu, jeho strategie a taktiky, 4)Prevence a metody boje proti terorismu, jeho financování, kriminální terorismus, fundamentalistický terorismus, 5)Analýza rizika teroristických hrozeb, a jejich prevence 6)Extremistická scéna v ČR a její symbolika, extremismus a politický radikalismus 8)Prevence radikalismu a extremismu, diváckého násilí, 11)Sociálně patologické jevy šikana, vandalismus a jejich prevence, 12)Typologie návykových látek a současné typy závislostí, prevence těchto jevů 13)Kriminalita obecná, násilná, hospodářská a její prevence 14)Korupce a organizovaná kriminalita, možnosti prevence

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování prezentace a seminární práce na vybrané téma.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování seminární práce dle zadání garanta předmětu. Účast dle individuální domluvy s garantem předmětu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní