060-0520/01 – Komerční bezpečnostní služby (KBS)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity4
Garant předmětuIng. Věra Holubová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Věra Holubová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOL49 Ing. Věra Holubová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje s problematikou průmyslu komerční bezpečnosti se zaměřením na soukromé bezpečnostní služby, soukromě detektivní činnosti a bezpečnostně ochranný doprovod osob a majetku s důrazem na jejich postavení, místo, úlohu a právní vymezení v systému bezpečnosti a v systému sociální a situační prevence v České republice. Důraz je kladen na jejich oprávnění, povinnosti, kvalifikační předpoklady, metody a formy práce, náplň činnosti, prostředky a nástroje práce, etiku chování a vystupování, včetně součinnosti s Policií České republiky a obecní policií. Pozornost je věnována problematice bezpečnostního průzkumu, bezpečnostní analýze rizik, bezpečnostnímu prognózování a projektování v oblasti privátní bezpečnosti, včetně řešení modelových příkladů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

MACEK, P.: Privátní bezpečnostní služby, Police History, Praha 2005, ISBN 80-864477-23-1 KAMENÍK, J. a kol.: Komerční bezpečnost, ASPI, Praha 2007, ISBN 978-80-7357-309-6 Doporučená literatura BRABEC, F. a kol.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana, Public History, Praha 2001, ISBN 80-86445-04-06 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád

Povinná literatura:

MACEK, P.: Privátní bezpečnostní služby, Police History, Praha 2005, ISBN 80-864477-23-1 KAMENÍK, J. a kol.: Komerční bezpečnost, ASPI, Praha 2007, ISBN 978-80-7357-309-6 Doporučená literatura BRABEC, F. a kol.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana, Public History, Praha 2001, ISBN 80-86445-04-06 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád

Doporučená literatura:

*************************************

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování zadaných programů na vybraná témata systému ochrany podniku Kontrola průběžně v kontaktních hodinách, e-mailem a při udílení zápočtu

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování a obhájení zadaného tematického okruhu - návrh fyzické ostrahy u vybraného objektu nebo návrh fyzické ostrahy kulturní nebo sportovní akce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Právní rámec soukromých bezpečnostních služeb v České republice a v zahraničí, srovnání, základní rozdíly. 2. Teoretická a metodologická východiska činnosti soukromých bezpečnostních služeb. 3. Postavení, místo a úloha soukromých bezpečnostních služeb v České republice v systému bezpečnosti a v systému sociální a situační prevence. Ochrana veřejného pořádku. 4. Místo a úloha soukromých bezpečnostních služeb v bezpečnostním systému České republiky. 5. Oprávnění provozovat soukromé bezpečnostní služby v České republice. 6. Kvalifikační předpoklady - odborná způsobilost pro výkon živnosti Ostraha osob a majetku, včetně živnosti Služba soukromých detektivů. 7. Systém organizace a řízení soukromých bezpečnostních služeb. 8. Formy, metody, postupy a náplň činnosti soukromých bezpečnostních služeb. 9 Oprávnění pracovníků soukromých bezpečnostních služeb - omezení osobní svobody, použití obranných a obranných technických prostředků. 10. Taktika zásahů pracovníků soukromých bezpečnostních služeb, etika chování a vystupování na veřejnosti. 11. Vztahy soukromých bezpečnostních služeb k státním a nestátním subjektům bezpečnostního systému České republiky. 12. Zásady a postupy bezpečnostního průzkumu, bezpečnostní analýzy rizik, bezpečnostního prognózování a bezpečnostního projektování v privátní bezpečnostní praxi. 13. Základy preventivní činnosti. 14. Rizika trestní odpovědnosti pracovníka soukromých bezpečnostních služeb.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování seminární práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2018/2019 letní