060-0522/01 – Základy urgentní medicíny (ZUM)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity4
Garant předmětudoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.Garant verze předmětudoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLE02 doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
PTA081 MUDr. Michal Ptáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student by měl být schopen rozpoznat stav bezprostředního ohrožení života a zdraví, popsat základní algoritmus poskytování pomoci, konstrukci zdravotnického záchranného systému od místa vzniku stavu bezprostředního ohrožení života a zdraví až do cílového zdravotnického zařízení, student se seznámí zejména s podstatou stavů bezprostředního ohrožení života a zdraví, s ději v organismu směřujícími k smrti, invaliditě a poškození zdraví.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje stručný, přehledný a ucelený obraz o soudobé urgentní medicíně v návaznosti na úkony standardizované první pomoci. Jádro předmětu proto tvoří popis stavů bezprostředního ohrožení života a zdraví netraumatického a traumatického původu.

Povinná literatura:

NEKLAPILOVÁ, V., PLEVA, L. Medicína katastrof. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 1. vyd. 248 s.ISBN: 978-80-7464-521-1. POKORNÝ, V. a kol. TRAUMATOLOGIE. 1. vyd. 2003. Triton: Praha. 307 s. ISBN: 807254277X, EAN:9788072542772 BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. 1.vyd. Praha: Grada, 2001. 74 s. ISBN 80-247-0099-9

Doporučená literatura:

DOSTÁLOVÁ J., První pomoc I., 1 vydání, Ostrava 2005, ISBN 80-7042-356-0 DRÁBKOVÁ, J. Medicína kritických a naléhavých stavů. II. opr. vyd. Brno IDVPZ, 325s.,1992.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

80% účast na cvičeních, úspěšně zvládnutý písemný test

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Zdravotnická záchranná služba, struktura a pravidla práce záchranáře a lékařských týmů během mimořádných událostí. 2. Činnosti zdravotnického záchranáře na úseku neodkladné, anesteziologicko-resuscitační péče a akutního příjmu. 3. Právní předpisy související s poskytováním zdravotních služeb, zdravotní péče a první pomoci. Činnost tzv. koronera. 4. Zásady první pomoci a její dělení, záchranný řetězec. Psychické a zdravotní dopady mimořádných událostí na společnost. 5. Základní životní funkce, bezvědomí, šokové stavy, polohování postiženého a související první pomoc. 6. Dýchací cesty, jejich průchodnost a kardiovaskulární resuscitace u dospělých a dětí 7. Úrazy a poranění hlavy, intoxikace a termické trauma, včetně první pomoci u těchto stavů. 8. Poranění hrudníku a poranění břicha, včetně první pomoci u těchto stavů. 9. Poranění páteře a míchy, včetně první pomoci u těchto stavů. 10. Cévní a tepenné krvácení, obvazová technika a možnosti transportu, včetně první pomoci u těchto stavů. 11. Akutní stavy v gynekologii a porodnictví, včetně první pomoci u těchto stavů. 12. Úrazy elektrickým proudem, popáleniny, včetně první pomoci u těchto stavů. 13. Ranivé faktory výbušnin, střelných a chladných zbraní, typy zranění a infekce. Suicidium.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 80% účasti.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní