060-0526/01 – Komerční detektivní služby (KDS)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity3
Garant předmětuIng. Věra Holubová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Věra Holubová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOL49 Ing. Věra Holubová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá znalosti o technikách soukromých detektivních činností, které dokáže správě hodnotit, vyhodnotit a aplikovat v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět seznamuje s technikami soukromě detektivních činností, které se podílejí nejen na ochraně bezpečnostních, ale i ekonomických zájmů klienta s důrazem na jejich právní aspekty, požadavky na kvalifikaci, postavení v rámci prevence kriminality, rozkrývání latentní kriminality, oprávnění, úlohu, formy a metody činnosti, zejména detektivní dohled, detektivní pátrání po osobách a věcech, detektivní prověrka, detektivní rozpracování a dokumentování, komerční zpravodajství.

Povinná literatura:

LAUCKÝ, F.: Speciální bezpečnostní technologie, Univerzita T. Bati, Zlín, 2009 ISBN: 978-80-7318-780-4 MACEK, P.: Privátní bezpečnostní služby, Police History, Praha 2005, ISBN 80-864477-23-1 KAMENÍK, J. a kol.: Komerční bezpečnost, ASPI, Praha 2007, ISBN 978-80-7357-309-6 Doporučená literatura STRAUS, J.: Úvod do kriminalistiky, Aleš Čeněk, Plzeň 2004

Doporučená literatura:

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální kontrola seminární práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální kontrola seminární práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky komerční detektivní činnosti - definování soukromé detektivní činnosti, smluvní komerční detektivní služby, detektivní služby charakteru vlastní ochrany. 2. Právní rámec komerční detektivní činnosti, oprávnění k výkonu živnosti služba soukromých detektivů, požadavky na kvalifikaci, odborná způsobilost. 3. Prevence kriminality a soukromá detektivní činnost – detektivní prověrky potenciálních a stávajících zaměstnanců, včetně obchodních partnerů, detektivní dohled v živnostenských provozovnách a na jiných místech, poskytování ochrany, ochrana před únikem informací. 4. Zásady detektivního rozkrývání latentní kriminality. 5. Formy soukromé detektivní činnosti - detektivní verze, detektivní dezinformace, detektivní pátrání, detektivní prověrka, detektivní rozpracování, detektivní dokumentování. 6. Význam komerčního zpravodajství pro komerční detektivní činnost - obranné zpravodajství, aktivní zpravodajství, vlivové zpravodajství. 7. Metody soukromé detektivní činností - kombinované a komplexní metody, detektivní kombinace, detektivní informační proniknutí, detektivní dezinformace. 8. Detektivní osobní ochrana - s předchozí přípravou, bez předchozí přípravy. 9. Samostatné metody soukromé detektivní činnosti - tvorba a prověřování detektivních verzí, detektivní vytěžování, detektivní pozorování, detektivní vyhodnocení dokumentů, detektivní vytěžování evidencí, registrací a archivů. 10. Vedení a vyhodnocování detektivních databází, detektivní legenda. Detektivní obhlídka místa. 11. Netradiční metody soukromé detektivní činnosti - fyziodetekce. 12. Možnosti a oprávnění soukromého detektiva v občansko-právních, hospodářsko-právních, pracovně-právních a trestních kauzách. 13 Bezpečnostní analýza, bezpečnostní prognóza, průběh bezpečnostního plánování, 14. Prostředky soukromé detektivní činnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  10
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní