060-0542/01 – Physical security management system (ŘSFB)

Gurantor departmentDepartment of Security ServicesCredits4
Subject guarantordoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Subject version guarantordoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOL49 Ing. Věra Holubová, Ph.D.
JAR0093 Ing. Vojtěch Jarkuliš
SCU66 doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The student gains theoretical knowledge during the study allowing him to correctly set up and manage the physical security system applied to specific subjects in practice through risk modeling.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The course acquaints students with the rules, systems and security policy management of an industrial enterprise, starting with the analysis of techniques and risk modeling of individual types of physical security embedded in enterprise protection in relation to security strategies that generate risk factors with respect to predicted risks of processes and activities in these processes. which include measures to reduce them and organize them so that responsibility for these security risks is properly assigned, with an emphasis on minimizing them. The course also acquaints students with information protection, defense against competitive intelligence, capacity and projection security issues, economic aspects of enterprise protection, domino effect, symmetry and ALARP rule; The course also deals with systems and rules of documentation circulation and application of techniques of risk assessment resulting from human factor failure. Students are acquainted with the application of sociological and statistical methods to professional and scientific activities in physical security.

Compulsory literature:

1.Fryšar, M. a kolektiv: Bezpečnost pro manažery, podnikatele a politiky, nakladatelství Public History ve spolupráci s Českou asociací bezpečnostních manažerů, Praha, 2006, 2.Ščurek, R., Maršálek, D.,:Režimová a administrativní ochrana civilního letiště. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2014, 978-80-7204-882-3, vědecká monografie, 3.Ščurek, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti, VŠB-TU Ostrava – ediční středisko 840, katedra 040, 1. vydání, Ostrava, 2008, 143 stran

Recommended literature:

LAUCKÝ, Vladimír. Technologie komerční bezpečnosti I. Vyd. 2. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2004. 64 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-7318-194-0. LUKÁŠ, Luděk a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2011. 316 s. ISBN 978-80-87500-05-7. MERNA, Tony a AL-THANI, Fasal F. Risk management: řízení rizika ve firmě. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. 194 s. ISBN 978-80-251-1547-3. GARCIA, M. L.. The design and evaluation of physical protection systems. 2nd ed. Boston: Elsevier/Butterworth-Heinemann, c2008. 351 p. ISBN 07-506-8352-X. BRABEC, F., LÁTAL, I., MUSIL, R., PILNÝ, I., URBAN, M., VEJLUPEK, T.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana, nakladatelství Public History, Praha, 2001.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

účast ve cvičení, 20 % neúčasti lze omluvit, odevzdání seminárních prací zadaných vedoucím cvičení v předepsané úpravě, absolvování písemných testů na téma přednášky

E-learning

Other requirements

Elaboration of assigned programs on selected topics of physical security system and business protection. Check continuously in contact hours, e-mail and credit.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Legal regulations of protection of enterprises. Physical protection standards. 2. Specifics, focus of security and safety in the company. 3. Protection and circulation of information in the company. Competitive, commercial news. 4. Nepotism, integrity tests, prediction of employees' illegal behavior. 5. Capacity safety issues. 6. Designing safety issues. 7. Economic aspects of enterprise protection and ALARA rule. 8. Synergy, domino effect and butterfly wings effect in business protection. 9. Quantification of human factor failure, techniques and methods. 10. Prediction of risk factors in the application of the regime protection and physical security of the company. 11. Vulnerability of the system and risk management in applications for management of enterprise security policy. 12. Application of physical security risk assessment techniques in a company and their verification. 13. Methodology of solving professional problems and scientific work in security security.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: 80%

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Preparation of a seminar paper according to the assignment of the course supervisor. Participation according to individual agreement with the course supervisor.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku BOM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku BOM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku BOM K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku BOM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku BOM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku BOM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku BOM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku BOM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku BOM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku BOM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.