060-0900/02 – Ochrana před zářením (OZ)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR75 doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Ionizující záření a radionuklidy mají stále větší využití ve všech oblastech lidských činností. Je pro to velmi důležité, aby každý technik se v této oblasti přijatelně orientoval. Úvodní část předmětu Ochrana před zářením je věnována fyzice ionizujícího a neionizujícího záření, dozimetrickým veličinám a jednotkám a významným pojmům z atomového zákona, včetně příslušných prováděcích vyhlášek. Hlavní část se zabývá výpočtem radiační zátěže od všech typů zdrojů ionizujícího záření, principy radiační ochrany a způsoby radiační ochrany. Velký důraz je kladen na řešení praktických situací (výpočet stínění, odstupových vzdáleností a minimálních dob pobytu v dané vzdálenosti od zářiče). Další část předmětu je věnována otevřeným zářičům, vnitřní kontaminaci, radioaktivním odpadům a uváděním radionuklidů do životního prostředí., radiačním nehodám a haváriím. Závěr předmětu se pak zabývá druhy, vlastnostmi, zdroji, účinky a využitím neionizujícího záření a systémy ochrany před ním.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problematikou ochrany před zářením. Zabývá se řešením komplikovanějších případů ochrany vzdáleností, časem a stíněním, jak v případě uzavřených, tak otevřených zářičů. Závěrečná část je věnována systému radiační ochrany a nakládání se zdroji ionizujícího záření.

Povinná literatura:

1. Beiser, A.: Úvod do moderní fyziky, Academia, Praha 1975. 2. Drška, L., Klimeš, B., Slavík, J.: Základy atomové fyziky, ČSAV, Praha 1958. 3. Hála, J.: Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie. Konvoj, Brno 1998. 4. Kolektiv autorů: Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření. Sborník učebních textů. DT Ostrava spol. s r. o., 2003. 5. Kolektiv autorů: Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha 2000. 6. Šeda, J.: Základy dozimetrie, ČVUT, Praha 1991. 7. Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, novelizace č. 499/2005 Sb. 8. Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 9. Švec, J.: Radioaktivita a ionizující záření, Doplňující učební text pro předměty Bakalářská fyzika, Aplikovaná fyzika, Ochrana před zářením, SPBI v Ostravě, Ostrava 2005.

Doporučená literatura:

1. Pekárek, L. a kol.: Neionizující záření, SZÚ, Praha, 2006 2. Zákon 480/2000 Sb., v platném znění 3. www.sujb.cz, www.suro.cz, www.astronuklfyzika.cz, www.cez.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné zkušební testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Bez dalších konkrétních požadavků kladených na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základy fyziky ionizujícího záření. Interakce záření s látkovým prostředím. Biologické účinky záření. Cíle a principy radiační ochrany. Způsoby ochrany před ionizujícím zářením. Praktické příklady z oblasti ochrany před ionizujícím zářením. Systém radiační ochrany, nakládání se zdroji ionizujícího záření. Monitorování.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní