060-0917/01 – Teorie a technologie ochrany podniku. (TTOP)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity10
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCU66 doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V době zvyšujících se hrozeb z protiprávních činností, terorismu, extremismu a dalších, jsou ucelené teoretické znalosti o fyzické bezpečnosti a analýze rizika fyzické ochrany, včetně zavádění nových inovativních bezpečnostních technologií, důležitým prvkem ochrany každé organizace.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Povinná literatura:

1.Fryšar, M. a kolektiv: Bezpečnost pro manaţery, podnikatele a politiky, nakladatelství Public History ve spolupráci s Českou asociací bezpečnostních manažerů, Praha, 2006, 2.Ščurek, R.: Technika bezpečnostních sluţeb-skripta, VŠB-TU Ostrava, ediční středisko 840, katedra 040, 1. vydání, Ostrava, 2008, 97 stran, CD, ISBN 978-80-248-1733-0. 3.Ščurek, R., Holubová, V.: Bezpečnost transportu cenin před protiprávními činy-skripta, VŠB-TU Ostrava – ediční středisko 840, katedra 040, 1. vydání, Ostrava, 2008, 112 stran, CD, ISBN 978-80-248-1734-7 4.Ščurek, R.: Biometrické metody identifikace osob v bezpečnostní praxi, VŠB-TU Ostrava – ediční středisko 840, katedra 040, 1. vydání, Ostrava, 2008, 58 stran, CD, 5.Ščurek, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti, VŠB-TU Ostrava – ediční středisko 840, katedra 040, 1. vydání, Ostrava, 2008, 143 stran

Doporučená literatura:

Straus, J. a kol.: Úvod do kriminalistiky. Plzeň: Čeněk 2004, 175s Straus, J.: Kriminalistika, kriminalistická technika, PA ČR, 2004, Praha

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet je podmíněn maximálně 20% absenci, dále realizací prezentace, nebo eseje na zadané téma a úspěšné absolvování závěrečného testu. Nepřítomnost na výuce student omlouvá předem, před výukou, kde nebude přítomen. Zkouška je složena z písemné části se třemi otázkami a alternativní ústní zkoušky v rámci zadaných studijních okruhů.

E-learning

Další požadavky na studenta

zápočet je podmíněn maximálně 20% absenci, dále realizací prezentace, nebo eseje na zadané téma a úspěšné absolvování závěrečného testu. Nepřítomnost na výuce student omlouvá předem, před výukou, kde nebude přítomen. Zkouška je složena z písemné části se třemi otázkami a alternativní ústní zkoušky v rámci zadaných studijních okruhů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Identifikace a hodnocení procesního a strukturálního rizika fyzické ochrany pomocí kvalifikovaných nástrojů hodnocení rizika (kvalitativní, semikvantitativní a kvalitativní metody), 2.Aplikace vícekriteriálního hodnocení vah (Saatyho metoda a další) ve fyzické ochraně. 3.Bezpečnostní predikce aplikované ve fyzické ochraně. 4.Statistické a sociologické metody výzkumu a vědecké práce při ochraně objektu. 5.Studie a výpočty statické a dynamické kapacity fyzické ochrany v organizaci, ochrana neveřejných informací. 6.Nové bezpečnostní technologie k typování a profilování potencionálního pachatele protiprávního jednání, včetně identifikace a verifikace (biometrie, RFID a další). 7.Kvantifikace selhání lidského činitele u fyzické ostrahy. 8.Aplikace kriminalistické vědy (techniky, metodiky a taktiky) při ochraně organizace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FBI_ECTS 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní