060-0921/01 – Vybrané kapitoly z fyziky (VKF)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR75 doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat vybrané fyzikální jevy. Kombinovat poznatky z oblastí klasické a moderní fyziky. Sumarizovat získané vědomosti a znalosti. Interpretovat poznatky z hlediska řešení problémů praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na výklad fyzikálních zákonů, veličin, principů a vysvětlení souvisejících zákonitostí významných v oblasti požární ochrany a bezpečnosti průmyslu s důrazem na aplikaci v bezpečnostním inženýrství a v praxi.

Povinná literatura:

HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J.: FYZIKA 1-5, nakl. VUTIUM a Prométheus Praha, 2000. Fundamentals of Physics. Extended (5. vydání) FEYNMAN, R., LEIGHTON, R., SANDS, M.: Feynmanovy přednášky z fyziky 1, FRAGMENT, Havlíčkův Brod, 2000.

Doporučená literatura:

HORÁK, Z., KRUPKA, F.: Fyzika, SNTL Praha, ALFA Bratislava, 1981. HAJKO, V.: Fyzika v príkladoch, ALFA Bratislava, 3 vydání, 1982.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

individuální systematická příprava studenta, zpracování zadaného tématu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Fyzikální veličiny významné z pohledu požární ochrany a průmyslové bezpečnosti, jejich vztah a využití v bezpečnostním inženýrství. Energie, její formy transformace, účinky fyzikálních vlivů na materiál a člověka. Mechanika pevných látek, kapalin a plynů, termodynamika a sdílení tepla z hlediska bezpečnostního inženýrství. Fyzikální vlastnosti látek, stavy hmoty a jejich přeměny. Elektřina, ionizující i neionizující záření, teplo a nebezpečí s nimi spojené. Optika a základní optické přístroje. Interakce hmoty a záření.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2019/2020 zimní