060-0922/01 – Bezpečnost jaderných zařízení (BJZ)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR75 doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Přirozená a umělá radioaktivita. Zdroje a druhy ionizujícího záření, dozimetrie. Základní cíle a principy radiační ochrany, biologické účinky ionizujícího záření, jaderný reaktor jako zdroj záření. Kinetika a kontrola štěpné řetězové reakce, zajištění ochranných bariér jako součást koncepce ochrany do hloubky, deterministický a pravděpodobnostní přístup k hodnocení jaderné bezpečnosti. Současný stav jaderné energetiky ve světě a základní typy energetických jaderných reaktorů, principy a konstrukce reaktorů používaných v ČR, další typy jaderných zařízení a jejich charakteristika z pohledu bezpečnosti. Aktivní a pasivní systémy pro zajištění bezpečnosti, systémy kontroly a řízení, havarijní systémy. Kultura bezpečnosti a lidský faktor, zpětná vazba z provozních událostí. Nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. Radiační nehody a havárie.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Přirozená a umělá radioaktivita. Zdroje a druhy ionizujícího záření, dozimetrie. Základní cíle a principy radiační ochrany, biologické účinky ionizujícího záření, jaderný reaktor jako zdroj záření. Kinetika a kontrola štěpné řetězové reakce, zajištění ochranných bariér jako součást koncepce ochrany do hloubky, deterministický a pravděpodobnostní přístup k hodnocení jaderné bezpečnosti. Současný stav jaderné energetiky ve světě a základní typy energetických jaderných reaktorů, principy a konstrukce reaktorů používaných v ČR, další typy jaderných zařízení a jejich charakteristika z pohledu bezpečnosti. Aktivní a pasivní systémy pro zajištění bezpečnosti, systémy kontroly a řízení, havarijní systémy. Kultura bezpečnosti a lidský faktor, zpětná vazba z provozních událostí. Nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. Radiační nehody a havárie.

Povinná literatura:

HEŘMANSKÝ, B.: Jaderné reaktory, Praha, 1981 HÁLA, J.: Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie (kap.7), Konvoj 1998 Kolektiv autorů: Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření. Sborník učebních textů. DT Ostrava spol. s r. o., 2003. Kolektiv autorů: Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha 2000. Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, novelizace č. 499/2005 Sb. Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená literatura:

KADRNOŽKA, J.: Energie a globální oteplování, VUTIUM 2006 ŠEDA, J.: Základy dozimetrie, ČVUT, Praha 1991.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

individuální samostatná příprava studenta, zpracování zadaného tématu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přirozená a umělá radioaktivita. Zdroje a druhy ionizujícího záření, dozimetrie. Základní cíle a principy radiační ochrany, biologické účinky ionizujícího záření, jaderný reaktor jako zdroj záření. Kinetika a kontrola štěpné řetězové reakce, zajištění ochranných bariér jako součást koncepce ochrany do hloubky, deterministický a pravděpodobnostní přístup k hodnocení jaderné bezpečnosti. Současný stav jaderné energetiky ve světě a základní typy energetických jaderných reaktorů, principy a konstrukce reaktorů používaných v ČR, další typy jaderných zařízení a jejich charakteristika z pohledu bezpečnosti. Aktivní a pasivní systémy pro zajištění bezpečnosti, systémy kontroly a řízení, havarijní systémy. Kultura bezpečnosti a lidský faktor, zpětná vazba z provozních událostí. Nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. Radiační nehody a havárie.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.