060-0923/01 – Ochrana před zářením (OZ)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR75 doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost základních pojmů s oblasti ionizujícího záření a radiační ochrany. Pochopení cílů a principů radiační ochrany. Aplikace teoretických poznatků na řešení praktických problémů z oblasti radiační ochrany. Analýza a syntéza poznatků z fyziky ionizujícího a neionizujícího záření. Hodnocení možností uplatnění radionuklidů v technické praxi a v oblasti vědy a výzkumu. Řešení praktických problémů s oblasti ochrany před ionizujícím zářením.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět Ochrana před zářením je věnován fyzice ionizujícího a neionizujícího záření. Základem je definice druhů a zdrojů záření, včetně možností jejich využití, detekce a stínění. Součástí předmětu je radiační ochrana v souladu s platnou legislativou v národním i mezinárodním pojetí.

Povinná literatura:

Kolektiv autorů: Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření. Sborník učebních textů. DT Ostrava spol. s r. o., 2003. Kolektiv autorů: Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha 2000. ŠEDA, J.: Základy dozimetrie, ČVUT, Praha 1991. Vyhláška 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje. Zákon 263/2016 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) ve znění pozdějších předpisů. LILLEY, J.: Nuclear Physics: Principles and Applications, Wiley, 2001. ISBN-10: 0471979368.

Doporučená literatura:

PEKÁREK, L. a kol.: Neionizující záření, SZÚ, Praha, 2006 Zákon 480/2000 Sb., v platném znění HÁLA, J.: Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie. Konvoj, Brno 1998. Elektronické zdroje: www.sujb.cz, www.suro.cz, www.astronuklfyzika.cz, www.cez.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

individuální systematická příprava studenta, zpracování zadaného tématu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět Ochrana před zářením je věnován fyzice ionizujícího a neionizujícího záření: Jaderná fyzika, radioaktivita, zdroje ionizujícího záření. Základní dozimetrické veličiny a jednotky. Stanovení radiační zátěže od všech typů zdrojů ionizujícího záření, stínění, odstupové vzdálenosti, zprošťovací a uvolňovací úrovně. Cíle, principy a způsoby radiační ochrany. Významné pojmy z atomového zákona a vyhlášky o radiační ochraně. Otevřené zářiče, vnitřní kontaminace, radioaktivní odpady a uváděním radionuklidů do životního prostředí. Stochastické a deterministické účinky ionizujícího záření. Radiační nehody a havárie. Druhy, vlastnosti, zdroje, účinky a využití neionizujícího záření a systémy ochrany před ním.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.