060-0924/05 – Metody vědecké práce (MVP)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR75 doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
DAN40 prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy vědecké práce, a to jak teoretické, tak založené na experimentálním výzkumu. Studenti musí umět aplikovat a kombinovat teoretické poznatky s výstupy získanými z praxe a aplikovaného výzkumu. Studenti umí sumarizovat získané znalosti a interpretovat poznatky z hlediska řešení problémů praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na přehled základních metod vědeckého zkoumání v základním i aplikovaném výzkumu, kvalitativním, kvantitativním i smíšeném, včetně systémového přístupu k vědecké práci. Dále předmět zahrnuje teorii měření, zpracování a vyhodnocení naměřených experimentálních dat a stanovení nejistot měření včetně použití statistických metod při zpracování výsledků měření.

Povinná literatura:

MACEK, K. a kol. Experimentální metody v materiálovém inženýrství. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008 KRAUS, I.: Úvod do strukturní rentgenografie, Academia Praha, 1985

Doporučená literatura:

VALVODA, V., POLCAROVÁ, M., LUKÁČ, P.: Základy strukturní analýzy, Karolinum, UK, 1992, Praha POKORNÝ, M.KOZUB, R.: Statistické zpracování měřených dat I, Ostrava, skripta VŠB - TU Ostrava, 1998. ISH, D.L., POST, J.E., EDS. Modern Powder Diffraction, Reviews in Mineralogy, Volume 20, 1989

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

osobní účast na konzultacích, zpracování seminární práce na zadané téma v souladu s tématem disertační práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Metody vědeckého zkoumání v základním i aplikovaném výzkumu. Helmholtzova teorie měření. Měřicí metody a postupy. Chyby a nejistoty měření, logická výstavba experimentu. Aplikace statistických metod. Vysvětlení teoretických principů jak základních difrakčních a zobrazovacích experimentálních metod užívaných při studiu materiálů, tak i pro pokročilé fyzikální metody zobrazování a chemické mikroanalýzy, optická mikroskopie, elektronová mikroskopie, rentgenová a elektronová difrakce, mikroanalýza elektronovou sondou, chromatografie, elektroforéza, infračervená spektrometrie, termická analýza.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.