060-0927/01 – Theory and technology of the company (TTOPN)

Gurantor departmentDepartment of Security ServicesCredits10
Subject guarantordoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Subject version guarantordoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SCU66 doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 0+0
Combined Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course deals with security threats organizations, qualitative and quantitative methods of prediction in response to a safety audit of physical protection methods, including penetration testing and detection of fraud in the company. Furthermore, the content of statistical and sociological methods applied scientific work in the area of "security", which is followed by the calculation of static and dynamic capacity of the links among physical protection. The course also deals with information security (non-IT) and protection against competitive intelligence.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

Student je seznámen s bezpečnostními technologiemi typování a profilování potencionálního pachatele protiprávního jednání, včetně identifikace a verifikace osob (biometrie, RFID a dalších). Součástí předmětu jsou také možnosti a technologie detekce CBRNE látek v organizaci se zaměřením na civilní leteckou dopravu a aplikace kriminalistické vědy (kriminalistická technika, metodika a taktika) při ochraně organizace.

Compulsory literature:

ŠČUREK,R., MARŠÁLEK, D.: Režimová a administrativní ochrana civilního letiště. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2014, 978-80-7204-882-3, vědecká monografie, ŠČUREK,R., MARŠÁLEK, D.: Technologie fyzické ochrany civilního letiště. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2014, 978-80-7204-862-5, vědecká monografie BHUSHAM, N. I., KANWAL, R. Strategic Decision Making: Applying the Analytic Heirarchy Process. Londýn: Springer – Verlag, 2004. 200 s. ISBN 1-8523375-6-7 FRYŠAR, M. a kolektiv: Bezpečnost pro manažery, podnikatele a politiky, nakladatelství Public History ve spolupráci s Českou asociací bezpečnostních manažerů, Praha, 2006,

Recommended literature:

BRABEC, F., LÁTAL, I., MUSIL, R., PILNÝ, I., URBAN, M., VEJLUPEK, T.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana, nakladatelství Public History, Praha, 2001, HOLUBOVÁ, V.: Ochrana objektu, učební texty, 2013 HOLUBOVÁ, V.: Bezpečnost silniční dopravy a ochrana majetku, učební texty, 2014 UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů 1.-3. díl, Policejní akademie ČR, Praha 2005, MUSIL, J., KONRAD, Z., SUCHANEK, J.: Kriminalistika. C.H.Beck, Praha 2001 STRAUS, J. a kol.: Úvod do kriminalistiky. Plzeň: Čeněk 2004, 175s STRAUS, J.: Kriminalistika, kriminalistická technika, PA ČR, 2004, Praha

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Processing a paper on the topic Applied Theory and Technology of the company in relation to the actual task of each student's dissertation

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

At a time of increasing threat from illegal activities, terrorism, extremism and others are comprehensive theoretical knowledge protection enterprise, including the introduction of innovative new security technologies, essential for the protection of each organization. The course deals with security threats organizations, qualitative and quantitative methods of prediction in response to a safety audit of physical protection methods, including penetration testing and detection of fraud in the company. Furthermore, the content of statistical and sociological methods applied scientific work in the area of ​​"security", which is followed by the calculation of static and dynamic capacity of the links among physical protection. The course also deals with information security (non-IT) and protection against competitive intelligence. The student is familiar with security technology typing and profiling of potential offenders, including identification and verification of individuals (biometrics, RFID and others). The course includes also the possibilities and technologies of detection of CBRN agents in an organization with a focus on civil aviation applications and forensic science (forensic techniques, methods and tactics) to protect the organization.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner