060-0927/04 – Teorie a technologie ochrany podniku (TTOPN)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity10
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCU66 doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V době zvyšujících se hrozeb z protiprávních činností, terorismu, extremismu a dalších jsou ucelené teoretické znalosti ochrany podniku, včetně zavádění nových inovativních bezpečnostních technologií, důležitým prvkem ochrany každé organizace. Předmět se zabývá problematikou bezpečnostních hrozeb organizace, kvalitativními i kvantitativními metodami jejich predikce v návaznosti na bezpečnostní audit fyzické ochrany včetně metod penetračních testů a odhalování podvodného jednání v podniku. Dále jsou jeho obsahem statistické a sociologické metody vědecké práce aplikované na oblast „security“, na které navazují výpočty statické a dynamické kapacity pojítek u fyzické ochrany. Předmět se zabývá také bezpečností informací (mimo IT) a jejich ochranou před konkurenčním zpravodajstvím.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Student je seznámen s bezpečnostními technologiemi typování a profilování potencionálního pachatele protiprávního jednání, včetně identifikace a verifikace osob (biometrie, RFID a dalších). Součástí předmětu jsou také možnosti a technologie detekce CBRNE látek v organizaci se zaměřením na civilní leteckou dopravu a aplikace kriminalistické vědy (kriminalistická technika, metodika a taktika) při ochraně organizace.

Povinná literatura:

PALMITE, A. R.: Securities Regulation: Examples & Explanations, Aspen Publ, 2017, ISBN13 (EAN): 978-14-5488-130-8. FAY, J., PATERSON, D. Contemporary Security Management. Oxford, 2018. ISBN 978-0-12-809281-1 KLOPFER, F.; Nelleke, A. (Eds): Private Security in Practice, DCAF, Geneva 2016. ŠČUREK,R., MARŠÁLEK, D.: Režimová a administrativní ochrana civilního letiště. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2014, 978-80-7204-882-3, vědecká monografie, ŠČUREK,R., MARŠÁLEK, D.: Technologie fyzické ochrany civilního letiště. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2014, 978-80-7204-862-5, vědecká monografie BHUSHAM, N. I., KANWAL, R. Strategic Decision Making: Applying the Analytic Heirarchy Process. Londýn: Springer – Verlag, 2004. 200 s. ISBN 1-8523375-6-7

Doporučená literatura:

GARCIA, M.L. The Design and Evaluation of Physical Protection Systems. USA : Elsevier. 2008. ISBN 978-0-7506-8352-4. MUSIL, J., KONRAD, Z., SUCHANEK, J.: Kriminalistika. C.H.Beck, Praha 2001 STRAUS, J. a kol.: Úvod do kriminalistiky. Plzeň: Čeněk 2004, 175s STRAUS, J.: Kriminalistika, kriminalistická technika, PA ČR, 2004, Praha Ethics at work. Boston: Harvard Business School Press, c1991. Harvard business review paperback. ISBN 0-87584-286-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Esej na téma související s předmětem a náplní - tématu disertační práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování písemné práce na aplikované téma Teorie a technologie ochrany podniku v souvislosti s konkrétním zadáním disertační práce každého studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Bezpečnostních hrozby organizace, Kvalitativními i kvantitativními metody jejich predikce v návaznosti na bezpečnostní audit, Metodologie penetračních testů a odhalování podvodného jednání v podniku, Statistické a sociologické metody vědecké práce aplikované na oblast „security“, Statická a dynamická kapacita pojítek, rezervoárů a procesorů u fyzické ochrany, Kriminalistická taktika Kriminalistická metodika Kriminalistická technika, Biometrické aplikace v bezpečnosti, Komerční a konkurenční zpravodajství.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.