060-0928/01 – Fyzická ochrana (FON)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity10
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCU66 doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty sytémemu pravidel a technických, organizačních a režimových opatření a metod ochrany zdraví, života a zabraňujících neoprávněnému nakládání s majetkem z důvodu protiprávního jednání.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět fyzická ochrana je tvořen systémem technických, organizačních a režimových opatření a metod zabraňujících neoprávněnému nakládání s majetkem. Předmět se zabývá pravidly, podmínkami, systémy a řízením fyzické ochrany včetně bezpečnostní politiky s rozborem jednotlivých metod a systémů fyzické ochrany na základě identifikace, modelování, analýzy a hodnocení rizik plynoucích z ochrany osob, majetku a fyzické ochrany informací a kritické infrastruktury. Obsahem předmětu jsou aplikace vícekriteriálního hodnocení vah (Saatyho metoda a další) ve fyzické ochraně; kapacitní a projekční otázky fyzické bezpečnosti navazující na ekonomické hledisko ALARP, domino efekt, synergičnost a techniky posuzování spolehlivosti lidského činitele ve fyzické ostraze.

Povinná literatura:

PALMITE, A. R.: Securities Regulation: Examples & Explanations, Aspen Publ, 2017, ISBN13 (EAN): 978-14-5488-130-8. FAY, J., PATERSON, D. Contemporary Security Management. Oxford, 2018. ISBN 978-0-12-809281-1 KLOPFER, F.; Nelleke, A. (Eds): Private Security in Practice, DCAF, Geneva 2016. ŠČUREK,R., MARŠÁLEK, D.: Režimová a administrativní ochrana civilního letiště. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2014, 978-80-7204-882-3, vědecká monografie, ŠČUREK,R., MARŠÁLEK, D.: Technologie fyzické ochrany civilního letiště. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2014, 978-80-7204-862-5, vědecká monografie

Doporučená literatura:

Security Consulting, Fourth Edition by Charles A. Sennewald CPP, Butterworth-Heinemann, 2012, ISBN 978-0123985002. BRABEC, F., LÁTAL, I., MUSIL, R., PILNÝ, I., URBAN, M., VEJLUPEK, T.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana, nakladatelství Public History, Praha, 2001, HOLUBOVÁ, V.: Ochrana objektu, učební texty, 2013 HOLUBOVÁ, V.: Bezpečnost silniční dopravy a ochrana majetku, učební texty, 2014 UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů 1.-3. díl, Policejní akademie ČR, Praha 2005,

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce na tema disertace s průnikem do fyzické bezpečnosti, zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

osobní konzultace v úvodu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Synergický, dysergický a domino efekt v bezpečnosti. 2) Techniky posuzování spolehlivosti lidského činitele ve fyzické ostraze. 3) Pravidla, podmínky, systém a řízení fyzické ochrany včetně bezpečnostní politiky 4) Metodologie řízením fyzické ochrany 5) Aplikace vícekriteriálního hodnocení vah (Saatyho metoda a další) ve fyzické ochraně 6) Kapacitní otázky fyzické bezpečnosti navazující na ekonomické hledisko ALARP 7) Projekční otázky fyzické bezpečnosti 8) Spolehlivosti lidského činitele ve fyzické ostraze

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní