060-0928/03 – Fyzická ochrana (FON)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity10
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCU66 doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty sytémemu pravidel a technických, organizačních a režimových opatření a metod ochrany zdraví, života a zabraňujících neoprávněnému nakládání s majetkem z důvodu protiprávního jednání.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět fyzická ochrana je tvořen systémem technických, organizačních a režimových opatření a metod zabraňujících neoprávněnému nakládání s majetkem. Předmět se zabývá pravidly, podmínkami, systémy a řízením fyzické ochrany včetně bezpečnostní politiky s rozborem jednotlivých metod a systémů fyzické ochrany na základě identifikace, modelování, analýzy a hodnocení rizik plynoucích z ochrany osob, majetku a fyzické ochrany informací a kritické infrastruktury. Obsahem předmětu jsou aplikace vícekriteriálního hodnocení vah (Saatyho metoda a další) ve fyzické ochraně; kapacitní a projekční otázky fyzické bezpečnosti navazující na ekonomické hledisko ALARP, domino efekt, synergičnost a techniky posuzování spolehlivosti lidského činitele ve fyzické ostraze.

Povinná literatura:

PALMITE, A. R.: Securities Regulation: Examples & Explanations, Aspen Publ, 2017, ISBN13 (EAN): 978-14-5488-130-8. FAY, J., PATERSON, D. Contemporary Security Management. Oxford, 2018. ISBN 978-0-12-809281-1 KLOPFER, F.; Nelleke, A. (Eds): Private Security in Practice, DCAF, Geneva 2016. ŠČUREK,R., MARŠÁLEK, D.: Režimová a administrativní ochrana civilního letiště. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2014, 978-80-7204-882-3, vědecká monografie, ŠČUREK,R., MARŠÁLEK, D.: Technologie fyzické ochrany civilního letiště. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2014, 978-80-7204-862-5, vědecká monografie

Doporučená literatura:

Security Consulting, Fourth Edition by Charles A. Sennewald CPP, Butterworth-Heinemann, 2012, ISBN 978-0123985002. BRABEC, F., LÁTAL, I., MUSIL, R., PILNÝ, I., URBAN, M., VEJLUPEK, T.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana, nakladatelství Public History, Praha, 2001, HOLUBOVÁ, V.: Ochrana objektu, učební texty, 2013 HOLUBOVÁ, V.: Bezpečnost silniční dopravy a ochrana majetku, učební texty, 2014 UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů 1.-3. díl, Policejní akademie ČR, Praha 2005,

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce na tema disertace s průnikem do fyzické bezpečnosti, zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

osobní konzultace v úvodu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Synergický, dysergický a domino efekt v bezpečnosti. Techniky posuzování spolehlivosti lidského činitele ve fyzické ostraze. Pravidla, podmínky, systém a řízení fyzické ochrany včetně bezpečnostní politiky Metodologie řízením fyzické ochrany Aplikace vícekriteriálního hodnocení vah (Saatyho metoda a další) ve fyzické ochraně Kapacitní otázky fyzické bezpečnosti navazující na ekonomické hledisko ALARP Projekční otázky fyzické bezpečnosti Spolehlivosti lidského činitele ve fyzické ostraze

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.