114-0007/01 – Developing Countries Economics (ERZ)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits4
Subject guarantorIng. Martin Juroška, Ph.D.Subject version guarantorprof. PhDr. František Varadzin, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VAR10 prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- Define the specialities of developing countries - Describe the processes of developing countries differentiation - Apply the growth theories to developing countries - Identify elementary problems of developing countries - Characterize the relationship of Czech Republic to developing countries

Teaching methods

Summary

Explanation of specific characteristics of developing countries in the area of productive factors, social and ecnomic structure, etc. Analysis of various groups of developing countries.

Compulsory literature:

Literatura: 1. Foltýn, J., Pudnik, J.: Rozvojové země v nemarxistických prognózách světové ekonomiky. Praha, Academia 1988 2. Holub, A., Foltýn, J.: Zrcadlo rozvojových zemí. II. Ekonomika. Praha, Horizont 1989 3. Holub, A., Foltýn, J., Ordnung, N.: Rozvojová ekonomika. Praha, VŠE 1993

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Rámcová osnova předmětu: · Kategorizace rozvojových zemí. Mezinárodní srovnání. Ekonomický rozvoj a ekonomický růst: faktory ekonomického růstu a bariéry ekonomického růstu v rozvojových zemích · Základní charakteristiky ekonomiky rozvojových zemí. Perspektivy vývoje populace, migrace pracovních sil a únik mozků · Nedostatek úspor a kapitálu v rozvojových zemích. Teorie bludných kruhů bídy · Sektory v ekonomice rozvojových zemí. Rozvojová strategie a industrializace v rozvojových zemích · Nově industrializované země (Hongkong, Singapur, Tchajwan, Jižní Korea, Argentina, Brazílie, Mexiko) · Zahraniční obchod rozvojových zemí: specifika teritoriální a zbožové struktury, problémy a perspektivy · Rozvojové země a příčiny exportu a importu kapitálu. Struktura transferu kapitálu do rozvojových zemí · Příčiny a měření zadluženosti rozvojových zemí. Největší dlužníci, struktura zahraničního dluhu · Přístupy k řešení zadluženosti rozvojových zemí a úloha Mezinárodního měnového fondu a Světové banky · Mezinárodní instituce a rozvojové země. Organizace OSN, Hnutí nezúčastněných zemí, Skupina G7, OPEC · ČR a rozvojové země. Zahraniční obchod ČR a rozvojových zemí a jeho perspektivy. Přístupy k řešení nedobytných pohledávek

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner