114-0012/03 – Economics I (Ekon I.)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits3
Subject guarantorIng. Ivana Jánošíková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Ivana Jánošíková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOL50 Dr. Ing. Eva Kolcunová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course: students are able - to describe the basic economic cathegories, - think in independent and creative way about economic problems, - explain the behaviour of consumers, households, firms and government on the product markets and on the labour market and capital market - understand mutual relationships among macroeconomic variables. - explain economic policy practised by governments and central banks.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The aim of the subject is to make the basis for students’ independent creative economic thinking. The main emphasis is laid on the behaviour of consumers, households, firms and government and on the understanding of mutual relationships among macroeconomic variables. Attention is also paid to the labour market and capital market. Also economic policy practised by governments and central banks has a very important role in the course.

Compulsory literature:

Jurečka, V. a kol.: Úvod do ekonomie. Učební text pro studenty neekonomických oborů, 4. aktualizované vydání. VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3731-4.

Recommended literature:

Holman, R.: Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. 3. vyd. C.H. Beck, Praha, 2015.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní souvislosti výrobního a spotřebního procesu. Výrobní faktory – hranice výrobních možností (firmy, ekonomiky). 2. Specializace, směna a vznik peněz. Funkce peněz v ekonomice a jejich formy. 3. Tržní mechanismus a základní souvislosti jeho fungování. Poptávka, nabídka, cena. 4. Utváření poptávky – teorie chování spotřebitele. 5. Utváření nabídky – teorie chování firmy v tržních strukturách. 6. Trh práce. Teorie lidského kapitálu. 7. Trh kapitálu (zapůjčitelných fondů). 8. Trh půdy a přírodních zdrojů. 9. Makroekonomické agregáty (HDP, HNP). Předpoklady národohospodářské rovnováhy. 10. Inflace a nezaměstnanost – jejich příčiny, důsledky a předcházení. 11. Cíle a nástroje ekonomické politiky vlády (fiskální a monetární politika). Úloha státního rozpočtu a centrální banky. 12. Platební bilance státu a měnový kurs. 13. Mezinárodní obchod. Obchodní bilance státu. 14. Mezinárodní ekonomická integrace a postavení malé otevřené ekonomiky.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (B3909) Process Engineering (2805R001) Chemistry and Technology of Environmental Protection P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (B3909) Process Engineering (2811R002) Fuel Chemistry and Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (B3909) Process Engineering (3911R008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (B3923) Materials Engineering (3911R033) Material Recycling P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B3909) Process Engineering (2805R001) Chemistry and Technology of Environmental Protection P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B3909) Process Engineering (2811R002) Fuel Chemistry and Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B3909) Process Engineering (3911R008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B3923) Materials Engineering (3911R033) Material Recycling P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3909) Process Engineering (2805R001) Chemistry and Technology of Environmental Protection P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3909) Process Engineering (2811R002) Fuel Chemistry and Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3909) Process Engineering (3909R009) Process Technologies of Waste Material Recycling P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3909) Process Engineering (3911R008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R033) Material Recycling P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3909) Process Engineering (2805R001) Chemistry and Technology of Environmental Protection P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3909) Process Engineering (2811R002) Fuel Chemistry and Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3909) Process Engineering (3909R009) Process Technologies of Waste Material Recycling P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3909) Process Engineering (3911R008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3909) Process Engineering (2805R001) Chemistry and Technology of Environmental Protection P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3909) Process Engineering (2811R002) Fuel Chemistry and Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3909) Process Engineering (3911R008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3909) Process Engineering (2805R001) Chemistry and Technology of Environmental Protection P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3909) Process Engineering (2811R002) Fuel Chemistry and Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3909) Process Engineering (3911R008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials P Czech Ostrava 1 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.