114-0012/04 – Economics I (Ekon I.)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits5
Subject guarantorIng. Ivana Jánošíková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Ivana Jánošíková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOL50 Dr. Ing. Eva Kolcunová
SPA60 Ing. Lenka Spáčilová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course: students are able - to describe the basic economic cathegories, - think in independent and creative way about economic problems, - explain the behaviour of consumers, households, firms and government on the product markets and on the labour market and capital market - understand mutual relationships among macroeconomic variables. - explain economic policy practised by governments and central banks.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The aim of the subject is to make the basis for students’ independent creative economic thinking. The main emphasis is laid on the behaviour of consumers, households, firms and government and on the understanding of mutual relationships among macroeconomic variables. Attention is also paid to the labour market and capital market. Also economic policy practised by governments and central banks has a very important role in the course.

Compulsory literature:

Jurečka, V. a kol.: Úvod do ekonomie. Učební text pro studenty neekonomických oborů, 4. aktualizované vydání. VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3731-4.

Recommended literature:

Holman, R.: Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. 3. vyd. C.H. Beck, Praha, 2015.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní souvislosti výrobního a spotřebního procesu. Výrobní faktory – hranice výrobních možností (firmy, ekonomiky). 2. Specializace, směna a vznik peněz. Funkce peněz v ekonomice a jejich formy. 3. Tržní mechanismus a základní souvislosti jeho fungování. Poptávka, nabídka, cena. 4. Utváření poptávky – teorie chování spotřebitele. 5. Utváření nabídky – teorie chování firmy v tržních strukturách. 6. Trh práce. Teorie lidského kapitálu. 7. Trh kapitálu (zapůjčitelných fondů). 8. Trh půdy a přírodních zdrojů. 9. Makroekonomické agregáty (HDP, HNP). Předpoklady národohospodářské rovnováhy. 10. Inflace a nezaměstnanost – jejich příčiny, důsledky a předcházení. 11. Cíle a nástroje ekonomické politiky vlády (fiskální a monetární politika). Úloha státního rozpočtu a centrální banky. 12. Platební bilance státu a měnový kurs. 13. Mezinárodní obchod. Obchodní bilance státu. 14. Mezinárodní ekonomická integrace a postavení malé otevřené ekonomiky.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Třinec 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner