114-0016/04 – Principles of Market Economy (ZTE)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits2
Subject guarantorIng. Ivana Jánošíková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Ivana Jánošíková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAL32 Ing. Irena Paličková, Ph.D.
WRO25 Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0
Part-time Credit 6+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course: students are able - to describe the basic economic cathegories, - think in independent and creative way about economic problems, - explain the behaviour of consumers, households, firms and government on the product markets and on the labour market and capital market - understand mutual relationships among macroeconomic variables. - explain economic policy practised by governments and central banks.

Teaching methods

Lectures

Summary

The aim of the subject is to make the basis for students’ independent creative economic thinking. The main emphasis is laid on the behaviour of consumers, households, firms and government and on the understanding of mutual relationships among macroeconomic variables. Attention is also paid to the labour market and capital market. Also economic policy practised by governments and central banks has a very important role in the course.

Compulsory literature:

Jurečka, V. a kol.: Úvod do ekonomie. Učební text pro studenty neekonomických oborů. 2. upravené vydání. VŠB-TU Ostrava, 2005.

Recommended literature:

Holman, R.: Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. 2. vyd. C.H. Beck, Praha, 2008.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Grafický aparát používaný v ekonomii. Trh a tržní mechanismus. 2. Úvod do makroekonomie. Dva soudobé přístupy ke zkoumání makroekonomických jevů. Základní makroekonomické agregáty. Měření produktu a cenové hladiny. 3. Peníze a peněžní systém. Centrální a komerční bankovnictví. Monetární politika. 4. Fiskální politika. Státní rozpočet. Deficit státního rozpočtu, státní a veřejný dluh. 5. Nezaměstnanost. Inflace. Analýza vztahu mezi inflací a nezaměstnaností. Phillipsova křivka. 6. Ekonomický růst a cyklus. 7. Problematika světové ekonomiky, základní pojmy a kategorie. Mezinárodní obchod. 8. Peníze v otevřené ekonomice a měnový kurs. Vývoj mezinárodního měnového systému. Platební bilance. 9. Mezinárodní ekonomická integrace. 10. Úvod do mikroekonomie. Ekonomické předpoklady a souvislosti výroby. Výrobní faktory, jejich vzácnost a hranice výrobních možností. Alternativní náklady. 11. Utváření poptávky - chování spotřebitele. Užitečnost a předpoklady racionálního chování spotřebitele. Poptávka a její elasticita. 12. Utváření nabídky - chování firmy. Náklady, příjmy a zisk firmy. Alternativní cíle firmy. 13. Charakteristika jednotlivých typů tržních struktur: firma v podmínkách dokonalé konkurence, čistého monopolu, oligopolu a monopolní konkurence. Smysl ochrany hospodářské soutěže. 14. Utváření cen na trzích výrobních faktorů, zvláštnosti trhu práce, trhu kapitálu, trhu půdy a přírodních zdrojů. Ekonomická renta. 15. Rozdělování produktu (důchodu). Problém ekonomické rovnosti a nerovnosti. Externality. Veřejné statky. Veřejná volba. Vládní selhání.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.