114-0016/06 – Principles of Market Economy (ZTE)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits2
Subject guarantorIng. Ivana Jánošíková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOL50 Dr. Ing. Eva Kolcunová
KUL20 prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Part-time Credit 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course: students are able - to describe the basic economic cathegories, - think in independent and creative way about economic problems, - explain the behaviour of consumers, households, firms and government on the product markets and on the labour market and capital market - understand mutual relationships among macroeconomic variables. - explain economic policy practised by governments and central banks.

Teaching methods

Lectures

Summary

The aim of the subject is to make the basis for students’ independent creative economic thinking. The main emphasis is laid on the behaviour of consumers, households, firms and government and on the understanding of mutual relationships among macroeconomic variables. Attention is also paid to the labour market and capital market. Also economic policy practised by governments and central banks has a very important role in the course.

Compulsory literature:

Jurečka, V. a kol.: Úvod do ekonomie. Učební text pro studenty neekonomických oborů. 2. upravené vydání. VŠB-TU Ostrava, 2005.

Recommended literature:

Holman, R.: Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. 2. vyd. C.H. Beck, Praha, 2008.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Výrobní faktory, jejich vzácnost a hranice výrobních možností. Problém ekonomické volby. Trh a tržní mechanismus. 2. Logika a mechanika fungování tržního mechanismu. Alokační, informační a motivační funkce ceny. 3. Náklady, příjmy a zisk firmy. 4. Jednotlivé typy tržních struktur. Firma v podmínkách dokonalé konkurence, čistého monopolu, oligopolu a monopolní konkurence. Smysl ochrany hospodářské soutěže. 5. Trhy výrobních faktorů: trh práce, trh kapitálu, trh půdy a přírodních zdrojů. 6. Externality. Veřejné statky. Veřejná volba. 7. Základní makroekonomické agregáty. Měření produktu a cenové hladiny (HDP, HNP). 8. Centrální a komerční bankovnictví. Monetární politika. 9. Státní rozpočet. Deficit státního rozpočtu, státní a veřejný dluh. Fiskální politika. 10. Nezaměstnanost. Inflace. Analýza vztahu mezi inflací a nezaměstnaností. Měření inflace a nezaměstnanosti. 11. Ekonomický růst a cyklus. 12. Problematika světové ekonomiky, základní pojmy a kategorie. Mezinárodní obchod. 13. Měnový kurs a jeho utváření. Platební bilance a její struktura. Mezinárodní pohyb kapitálu. 14. Aktuální problémy Evropské unie (se zaměřením na vztah k České republice).

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B3607) Civil Engineering (3607R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3607) Civil Engineering (3607R999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner