114-0021/01 – Dějiny ekonomických teorií (DET)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětuIng. Lenka Spáčilová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Spáčilová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- charakterizovat vývoj ekonomického myšlení od starověku do současnosti - diskutovat a zhodnotit přínos jednotlivých ekonomických směrů pro rozvoj ekonomického myšlení - rozpoznat a formulovat rozdíly mezi neoklasickou a keynesovskou ekonomií - shrnout důsledky krize keynesovské teorie v 70. letech 20. století a vysvětlit vznik soudobých teorií - formulovat základní odlišnosti ekonomických směrů stojících mimo hlavní proud ekonomického myšlení - identifikovat chrakteristické rysy českého ekonomického myšlení

Vyučovací metody

Anotace

Obsahové zaměření předmětu: Daný předmět seznamuje posluchače s vývojem hlavních směrů a jednotlivých škol ekonomického myšlení. Srovnává teoretická pojetí vybraných ekonomických problémů v rámci různých koncepcí ekonomické teorie. Vývoj názorů na danou problematiku v historii ekonomického myšlení.

Povinná literatura:

Povinná literatura: 1. SOJKA, M. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2000. 2. HOLMAN, R. Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C. H. Beck, 1999. 3. SIRŮČEK, P. Průvodce dějinami standardních ekonomických teorií. Slaný: Melandrium, 2001. Doporučená literatura:

Doporučená literatura:

1.BUCHHOLZ, T. G. Živé myšlenky mrtvých ekonomů. Praha: Victoria Publishing, 1993. 2. BÖHM-BAWERK, E. Základy teorie hospodářské hodnoty statků. Praha: Academia, 1991. 3. ENGLIŠ, K. Hospodářské soustavy. Praha: Spolek československých právníků, Všehrd 1990. 4. FRIEDMAN, M. Za vším hledej peníze. Praha: Grada Publishing, 1997 5. FRIEDMAN, M., FRIEDMAN, R. Svoboda volby. Praha: Liberální institut, 1992 6. HAYEK, F. .A. Právo, zákonodárství a svoboda. Praha: Academia, 1991 7. KEYNES, J. M. Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. Praha: Nakladatelství čs. akadamie věd, 1963 8. SMITH, A. Pojednání po podstatě a původu bohaství národů. Praha: SNPL, 1958 9. VENCOVSKÝ, F. Dějiny českého ekonomického myšlení do r. 1948. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 1997.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ekonomické myšlení ve starověku a středověku. - Ekonomické učení ve starém Řecku a Římě. - Scholastické myšlení středověku. 2. Merkantilismus jako ekonomické učení a hospodářská politika. - Vznik a charakteristické rysy raného merkantilismu. - Rozvinutý merkantilismus. 3.Fyziokraté. - Fyziokraté a hospodářský liberalismus. - F. Quesnay a jeho ekonomická tabulka. 4. Klasická škola politické ekonomie. -Učení A. Smitha. - Politická ekonomie D. Ricarda. - Další vývoj klasické ekonomie – T. R. Malthus, J. B. Say, J. S. Mill. 5. Neoklasická ekonomie I. - Vznik a charakteristické rysy neoklasické ekonomie. - Teorie mezního užitku v pojetí rakouské subjektivně psychologické školy. 6. Neoklasická ekonomie II. - Teorie dílčí rovnováhy v díle Alfreda Marshalla. - Model všeobecné ekonomické rovnováhy Leona Walrase. 7. Teorie nedokonalé a monopolistické konkurence. - Teorie nedokonalé konkurence v pojetí J. Robinsonové. - Teorie monopolistické konkurence v pojetí E. Chamberlina. 8. Makroekonomický přístup švédské školy. - Hospodářská politika navrhovaná švédskými ekonomy. 9. Makroekonomická teorie J. M. Keynese. - Charakteristické rysy Keynesovy teorie. - Keynesova teorie efektivní poptávky. - Keynesova teorie úroku a peněz. 10. Neokeynesovská a postkeysovská teorie, nové keynesovství. - Neokeynesovství a hospodářská politika. - Postkeynesovská kritika neokeynesovství. - Větve nového keynesovství. 11. Monetarismus. - Vznik, vývoj a charakteristické rysy monetarismu. - M. Friedman a nová kvantitativní teorie peněz. - Monetaristické pojetí inflace a nezaměstnanosti. 12. Ekonomie strany nabídky. Nová klasická ekonomie. - Vliv daňového systému na chování hospodářských subjektů. - Hypotéza racionálních očekávání. - Účinnost hospodářské politiky podle nové klasické ekonomie. 13. Alternativní směry soudobého ekonomického myšlení. - Německá historická škola a institucionalismus. - Neoinstitucionalismus. - Teorie industriální, postindustriální a informační společnosti. 14. Tradice a vývoj českého ekonomického myšlení. - Vývoj českého ekonomického myšlení do I. světové války. - České ekonomické myšlení mezi dvěma světovými válkami. - České ekonomické myšlení po II. světové válce

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Písemka Písemka 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.