114-0021/01 – History of Economic Thought (DET)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits4
Subject guarantorIng. Lenka Spáčilová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Lenka Spáčilová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- outline the development of economic thinking from ancient era to the preset - argue and assess the contribution of the particular economic ideas to development of economics -recognise and formulate the distinctions between the Neoclassical School and the Keynesian School - conclude the consequences of crisis of the Keynesian theory in seventies of twenty century and explain the arise of contemporary theories - formulate the basic differences of nonmainstream economic theories - identify the characteristics of the Czech economic thought

Teaching methods

Summary

The course introduces students to the development of the main directions and particular schools of economic thinking. It compares theoretical approaches to the chosen economic issues within the framework of various conceptions of economic theory. Futhermore, it provides an insight into the developement of ideas concerning the history of economic thinking.

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1. SOJKA, M. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2000. 2. HOLMAN, R. Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C. H. Beck, 1999. 3. SIRŮČEK, P. Průvodce dějinami standardních ekonomických teorií. Slaný: Melandrium, 2001. Doporučená literatura:

Recommended literature:

1.BUCHHOLZ, T. G. Živé myšlenky mrtvých ekonomů. Praha: Victoria Publishing, 1993. 2. BÖHM-BAWERK, E. Základy teorie hospodářské hodnoty statků. Praha: Academia, 1991. 3. ENGLIŠ, K. Hospodářské soustavy. Praha: Spolek československých právníků, Všehrd 1990. 4. FRIEDMAN, M. Za vším hledej peníze. Praha: Grada Publishing, 1997 5. FRIEDMAN, M., FRIEDMAN, R. Svoboda volby. Praha: Liberální institut, 1992 6. HAYEK, F. .A. Právo, zákonodárství a svoboda. Praha: Academia, 1991 7. KEYNES, J. M. Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. Praha: Nakladatelství čs. akadamie věd, 1963 8. SMITH, A. Pojednání po podstatě a původu bohaství národů. Praha: SNPL, 1958 9. VENCOVSKÝ, F. Dějiny českého ekonomického myšlení do r. 1948. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 1997.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Ekonomické myšlení ve starověku a středověku. - Ekonomické učení ve starém Řecku a Římě. - Scholastické myšlení středověku. 2. Merkantilismus jako ekonomické učení a hospodářská politika. - Vznik a charakteristické rysy raného merkantilismu. - Rozvinutý merkantilismus. 3.Fyziokraté. - Fyziokraté a hospodářský liberalismus. - F. Quesnay a jeho ekonomická tabulka. 4. Klasická škola politické ekonomie. -Učení A. Smitha. - Politická ekonomie D. Ricarda. - Další vývoj klasické ekonomie – T. R. Malthus, J. B. Say, J. S. Mill. 5. Neoklasická ekonomie I. - Vznik a charakteristické rysy neoklasické ekonomie. - Teorie mezního užitku v pojetí rakouské subjektivně psychologické školy. 6. Neoklasická ekonomie II. - Teorie dílčí rovnováhy v díle Alfreda Marshalla. - Model všeobecné ekonomické rovnováhy Leona Walrase. 7. Teorie nedokonalé a monopolistické konkurence. - Teorie nedokonalé konkurence v pojetí J. Robinsonové. - Teorie monopolistické konkurence v pojetí E. Chamberlina. 8. Makroekonomický přístup švédské školy. - Hospodářská politika navrhovaná švédskými ekonomy. 9. Makroekonomická teorie J. M. Keynese. - Charakteristické rysy Keynesovy teorie. - Keynesova teorie efektivní poptávky. - Keynesova teorie úroku a peněz. 10. Neokeynesovská a postkeysovská teorie, nové keynesovství. - Neokeynesovství a hospodářská politika. - Postkeynesovská kritika neokeynesovství. - Větve nového keynesovství. 11. Monetarismus. - Vznik, vývoj a charakteristické rysy monetarismu. - M. Friedman a nová kvantitativní teorie peněz. - Monetaristické pojetí inflace a nezaměstnanosti. 12. Ekonomie strany nabídky. Nová klasická ekonomie. - Vliv daňového systému na chování hospodářských subjektů. - Hypotéza racionálních očekávání. - Účinnost hospodářské politiky podle nové klasické ekonomie. 13. Alternativní směry soudobého ekonomického myšlení. - Německá historická škola a institucionalismus. - Neoinstitucionalismus. - Teorie industriální, postindustriální a informační společnosti. 14. Tradice a vývoj českého ekonomického myšlení. - Vývoj českého ekonomického myšlení do I. světové války. - České ekonomické myšlení mezi dvěma světovými válkami. - České ekonomické myšlení po II. světové válce

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Written exam Written test 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner