114-0024/01 – Ekonomie II. (Eko II)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity0
Garant předmětuIng. Tomáš Wroblowský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. PhDr. Olga Březinová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student je schopen analyzovat základní ekonomické kategorie. Umí vysvětlit příčiny a důsledky chování spotřebitelů, firem, vlády a centrální banky a s fungování dílčích trhů produktů, peněz a výrobních faktorů. Má přehled o mechanismu fungování národního hospodářství v kontextu globální ekonomiky. Je schopen samostatného ekonomického myšlení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Ekonomie II. navazuje na základní kurz Ekonomie I. V mikroekonomické části bude důraz kladen na teorii firmy a chování subjektů na dílčích trzích. Makroekonomická část je zaměřena především na interakci reálného a finančního sektoru ekonomiky a na rozšíření standardních makroekonomických modelů o prvky otevřené ekonomiky.

Povinná literatura:

1. Jurečka, V. a kol. Mikroekonomie. Grada Publishing, Praha 2010. ISBN: 978-80-247-3259-6. 2. Jurečka, V. a kol. Makroekonomie. Grada Publishing, Praha 2010. ISBN: 978-80-247-3258-9.

Doporučená literatura:

1. Jurečka, V., Jánošíková, I. a kol.: Mikroekonomie. Učební text pro bakalářské studium. Ostrava. VŠB-TUO 2005. 2. Jurečka, V. – Jánošíková, I. a kol.: Makroekonomie. Základní kurs, VŠB- TU Ostrava, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova předmětu: Rozšířená teorie spotřebitelského chování. Elasticity. Transakční náklady Teorie výroby a teorie nákladů. Alternativní modely teorie firmy Dlouhodobá rovnováha a nabídka na dokonale konkurenčním trhu. Rovnováha odvětví. Dlouhodobá expanze firmy Aplikace teorie monopolu, oligopolu a monopolistické konkurence. Teorie protimonopolní regulace Nejistota a nedokonalá informovanost. Riziko a výnos. Asymetrické informace Teorie portfolia a modely investičních rozhodnutí Teorie všeobecné mikroekonomické rovnováhy. Efektivnost výroby a spotřeby v čase. Paretovské optimum a ekonomie blahobytu Krátkodobá analýza v makroekonomickém modelu (IS-LM) s časovou strukturou úrokových sazeb, inflačním očekáváním a rizikem. Omezení účinnosti a nejednoznačnost výsledků makroekonomické politiky v ekonomice s moderními finančními trhy Makroekonomie otevřené ekonomiky. Swanův diagram, model Mundella a Fleminga a model IS-LM-BP Monetární přístup k platební bilanci. Kapitálové toky a autonomie monetární politiky Reálný devizový kurs a běžný účet platební bilance. Obchodní a neobchodní zboží a devalvace v malé otevřené ekonomice (Salterův a Swanův model). Nová teorie růstu. Srovnání Solowova modelu růstu s endogenními růstovými modely. Mechanismy endogenního růstu. Hospodářský růst v empirických analýzách Hospodářský cyklus a makroekonomické fluktuace. Tradiční vs. moderní pojetí cyklu. Konvenční pravdy o cyklu. Lucasův model hospodářského cyklu a modely reálného hospodářského cyklu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.