114-0027/01 – Evropská unie ()

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Bohumír Zlý, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohumír Zlý, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Obsahové zaměření předmětu: Seznámení se základními poznatky teorie ekonomické integrace. Dosavadní vývoj a současný stav integračních procesů na evropském kontinentu. Cíle, metody a nástroje ekonomické a politické integrace v Evropské unii a její instituce. Současná etapa přechodu k hospodářské a měnové unii. Podmínky a předpoklady přijetí ČR do EU.

Povinná literatura:

Literatura: 1. Smlouva o Evropské unii. Smlouva o založení Evropského společenství. Praha, Victoria Publishing 1994, resp. Amsterodamská smlouva. Praha, Delegace EU v ČR 1999 2. Zlý, B.: Evropská unie. Karviná, OPF SU 1996 (upr. dotisk 1998) 3. Zlý, B.: Evropská unie a integrační procesy od A až do Z. Ostrava, Montanex 1997 4. Posudek Komise k žádosti České republiky o přijetí do Evropské unie. Ekonom, 1997, č. 39 a 40, přílohy

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova předmětu: · Podstata, formy a stupně ekonomické integrace · Reálný průběh integračních procesů na evropském kontinentu a jejich současný stav · Evropská unie, její geneze a etapy vývoje. Principy a cíle integrace. Reformy v EU a Amsterodamská smlouva · Volný pohyb zboží, služeb, kapitálu, osob a služeb v EU. Společné a koordinované hospodářské politiky v Unii · Charakteristika komunitárního práva. Struktura a funkce orgánů a institucí EU · Přechod EU k politické integraci. Občanství Unie. Spolupráce v zahraniční a bezpečnostní politice. Spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí · Postavení ČR v evropské integraci. Příprava na vstup do EU · Podmínky a předpoklady přijetí ČR do EU · Komplex politických, ekonomických a institucionálních problémů spojených s budoucím rozšiřováním Evropské unie

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.