114-0032/01 – Dějiny ekonomických teorií 20.století (DET 20.st)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity5
Garant předmětuIng. Lenka Spáčilová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Spáčilová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SPA60 Ing. Lenka Spáčilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- diskutovat a zhodnotit přínos jednotlivých ekonomických směrů pro rozvoj ekonomického myšlení - rozpoznat a formulovat rozdíly mezi neoklasickou a keynesovskou ekonomií - shrnout důsledky krize keynesovské teorie v 70. letech 20. století a vysvětlit vznik soudobých teorií - formulovat základní odlišnosti ekonomických směrů stojících mimo hlavní proud ekonomického myšlení - identifikovat chrakteristické rysy českého ekonomického myšlení

Vyučovací metody

Anotace

Kurs je zaměřen na výklad hlavních teoretických koncepcí, které ovlivnily ekonomické myšlení v tomto století. Pozornost je věnována také teoriím stojícím mimo hlavní proud ekonomického myšlení.

Povinná literatura:

1. Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, VŠE 1991. 2. Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Nakladatelství Karolinum 2000. 3. James, E.: Dějiny ekonomického myšlení 20. století. Praha, Academia 1968. 4. Buchholz, T. G.: Živé myšlenky mrtvých ekonomů. Praha, Victoria Publishing 1993. 5. Vencovský, F.: Dějiny českého ekonomického myšlení do r. 1948. Brno, Nadace Universitas Masarykiana 1997. 6. Holman, R.: Dějiny ekonomického myšlení. Praha, C. H. Beck 1999. 7. Böhm-Bawerk, E.: Základy teorie hospodářské hodnoty statků. Praha, Academia 1991. 8. Engliš, K.: Hospodářské soustavy. Praha, Spolek československých právníků Všehrd 1990. 9. Friedman, M.: Za vším hledej peníze. Praha, Grada Publishing 1997 10. Friedman, M., Friedman, R.: Svoboda volby. Praha, Liberální institut 1992 11. Galbraith, J. K.: Společnost hojnosti. Praha, Nakladatelství Svoboda 1967 12. Hayek, F. .A.: Právo, zákonodárství a svoboda. Praha, Academia 1991 13. Keynes, J. M.: Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. Praha, Nakladatelství čs. akadamie věd 1963 14. Smith, A.: Pojednání po podstatě a původu bohaství národů. Praha, SNPL 1958

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přehled vývoje ekonomického myšlení do 20. století. - ekonomické učení starověku a středověku - merkantilismus - fyziokraté - klasická škola ekonomie 2. Neoklasická ekonomie I. - vznik a charakteristické rysy neoklasické ekonomie - teorie mezního užitku v pojetí rakouské subjektivně psychologické školy 3. Neoklasická ekonomie II. - teorie dílčí rovnováhy v díle Alfreda Marshalla - model všeobecné ekonomické rovnováhy Leona Walrase 4. Teorie nedokonalé a monopolistické konkurence. - teorie nedokonalé konkurence v pojetí J. Robinsonové - teorie monopolistické konkurence v pojetí E. Chamberlina 5. Makroekonomický přístup švédské školy. - hospodářská politika navrhovaná švédskými ekonomy 6. J. M. Keynes a keynesiánská makroekonomie. - charakteristické rysy Keynesovy teorie - Keynesova teorie efektivní poptávky - Keynesova teorie úroku a peněz 7. Pojetí agregátní poptávky v neokeynesiánských modelech. - model důchod – výdaje - model IS-LM v pojetí J. R. Hickse 8. Vývoj keynesiánství po II. světové válce. - neokeynesiánská hospodářská politika - postkeynesiánská kritika neokeynesiánství - nové keynesiánství 9. Vznik a vývoj neoklasické makroekonomie. - charakteristické rysy monetarismu - M. Friedman a nová kvantitativní teorie peněz - monetaristické pojetí inflace a nezaměstnanosti 10. Ekonomie strany nabídky. - vliv daňového systému na chování hospodářských subjektů 11. Nová klasická makroekonomie - hypotéza racionálních očekávání - účinnost hospodářské politiky podle nové klasické makroekonomie 12. Alternativní směry soudobého ekonomického myšlení. - neoinstitucionalismus - teorie industriální, postindustriální a informační společnosti 13. Teorie veřejné volby. - ekonomická analýza politiky a úlohy vlády v ekonomice 14. Tradice a vývoj českého ekonomického myšlení. - vývoj českého ekonomického myšlení do I. světové války - české ekonomické myšlení mezi dvěma světovými válkami - české ekonomické myšlení po II. světové válce

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 25  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku