114-0034/01 – Teorie integračních procesů ()

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Bohumír Zlý, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Základy teorie ekonomické integrace, hlavní názorové proudy. Pojetí příčin ekonomické integrace, jejich cílů, metod a nástrojů. Specifické rysy integrace v rozvojových zemích. Postavení malých ekonomik v integraci. Regionální integrace v podmínkách globalizace světové ekonomiky. Ekonomické účinky integračních procesů Vztah ekonomické a politické integrace

Povinná literatura:

Literatura: 1. Zlý, B.: Evropská unie a integrační procesy od A až do Z. Výkladový slovník. Ostrava, Montanex 1997 2. Zlý, B.: Teorie a praxe integračních procesů. Ostrava, EkF VŠB-TU 1999 3. Balassa, B.: Teorie ekonomické integrace. Praha, Svoboda 1966 4. Baldwin, R. E.: Towards an Integrated Europe. London, CEPR 1994

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova předmětu: · Podstata, formy a stupně ekonomické integrace · Hlavní názorové proudy v integrační teorii. · Protiintegrační síly a desintegrační tendence ve světové ekonomice · Teorie účinků celní a hospodářské unie · Malé ekonomiky v integračních procesech · Specifika ekonomické integrace rozvojových zemí · Globalizace světové ekonomiky, její projevy a souvislosti s regionální integrací · Charakter a úloha organizací typu mezinárodní ekonomické spolupráce · Mezikontinentální integrace a perspektiva megaintegrací · Hypotetické modely integračních procesů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku