114-0035/01 – Evropská unie a Česká republika ()

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Bohumír Zlý, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohumír Zlý, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Obsahové zaměření předmětu: Tendence k regionalizaci ve světové ekonomice, integrační procesy a jejich projevy v typických podmínkách jednotlivých kontinentů. Geneze a vývojové etapy Evropské unie, její postavení a úloha v Evropě a ve světové ekonomice. Principy integračního programu EU. Integrační program Evropské unie a jeho realizace, současná etapa vytváření hospodářské a měnové unie. Další rozšiřování Evropské unie, předpoklady a podmínky přijetí České republiky do Unie, očekávané efekty členství.

Povinná literatura:

Literatura: 1. Smlouva o Evropské unii. Smlouva o založení Evropského společenství. Praha, Victoria Publishing 1994, resp. Amsterodamská smlouva. Praha, Delegace EK v ČR 1998 2. Zlý, B.: Evropská unie. Karviná, OPF SU 1998 (upravený dotisk 1998) 3. Zlý, B.: Evropská unie a integrační procesy od A až do Z. Výkladový slovník. Ostrava, Montanex 1997 4. Zlý, B.: Teorie a praxe ekonomické integrace. Ostrava, VŠB-TU 1999 5. Posudek Komise k žádosti České republiky o přijetí do Evropské unie. Ekonom, 1997, č. 39 a 40, přílohy

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova předmětu: · Specifika regionálních integrací na americkém, africkém a asijském kontinentu. Mezikontinentální integrace · Předpoklady integrace v evropském prostoru · Vývojové tendence evropských integrací · Proces formování Evropské unie a koncepce jejího integračního programu · Předpoklady k přechodu EU k hospodářské a měnové unii a její účinky · Politika rozvojové spolupráce EU · Přechod Evropské unie k politické integraci · Proces rozšiřování Evropské unie · Předpoklady ČR pro členství v EU a očekávané efekty

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku