114-0040/01 – Principles of Market Economy II (ZTE II.)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits3
Subject guarantorIng. Ivana Jánošíková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Ivana Jánošíková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BER113 Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
JUR33 Ing. Martin Juroška, Ph.D.
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 6+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course: students are able - to describe the basic economic cathegories, - think in independent and creative way about economic problems, - explain the behaviour of consumers, households, firms and government on the product markets and on the labour market and capital market - understand mutual relationships among macroeconomic variables. - explain economic policy practised by governments and central banks.

Teaching methods

Summary

The aim of the subject is to make the basis for students’ independent creative economic thinking. The main emphasis is laid on the behaviour of consumers, households, firms and government and on the understanding of mutual relationships among macroeconomic variables. Attention is also paid to the labour market and capital market. Also economic policy practised by governments and central banks has a very important role in the course.

Compulsory literature:

Jurečka, V. a kol.: Úvod do ekonomie. Učební text pro studenty neekonomických oborů. 2. upravené vydání. VŠB-TU Ostrava, 2005.

Recommended literature:

Holman, R.: Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. 2. vyd. C.H. Beck, Praha, 2008.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Grafický aparát používaný v ekonomii. Trh a tržní mechanismus. 2. Úvod do makroekonomie. Dva soudobé přístupy ke zkoumání makroekonomických jevů. Základní makroekonomické agregáty. Měření produktu a cenové hladiny. 3. Peníze a peněžní systém. Centrální a komerční bankovnictví. Monetární politika. 4. Fiskální politika. Státní rozpočet. Deficit státního rozpočtu, státní a veřejný dluh. 5. Nezaměstnanost. Inflace. Analýza vztahu mezi inflací a nezaměstnaností. Phillipsova křivka. 6. Ekonomický růst a cyklus. 7. Problematika světové ekonomiky, základní pojmy a kategorie. Mezinárodní obchod. 8. Peníze v otevřené ekonomice a měnový kurs. Vývoj mezinárodního měnového systému. Platební bilance. 9. Mezinárodní ekonomická integrace. 10. Úvod do mikroekonomie. Ekonomické předpoklady a souvislosti výroby. Výrobní faktory, jejich vzácnost a hranice výrobních možností. Alternativní náklady. 11. Utváření poptávky - chování spotřebitele. Užitečnost a předpoklady racionálního chování spotřebitele. Poptávka a její elasticita. 12. Utváření nabídky - chování firmy. Náklady, příjmy a zisk firmy. Alternativní cíle firmy. 13. Charakteristika jednotlivých typů tržních struktur: firma v podmínkách dokonalé konkurence, čistého monopolu, oligopolu a monopolní konkurence. Smysl ochrany hospodářské soutěže. 14. Utváření cen na trzích výrobních faktorů, zvláštnosti trhu práce, trhu kapitálu, trhu půdy a přírodních zdrojů. Ekonomická renta. 15. Rozdělování produktu (důchodu). Problém ekonomické rovnosti a nerovnosti. Externality. Veřejné statky. Veřejná volba. Vládní selhání.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2111) Mining (2101R008) Mining Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2111) Mining (2101R008) Mining Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2111) Mining (2101R008) Mining Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2111) Mining (2101R008) Mining Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2111) Mining (2101R008) Mining Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.