114-0044/01 – Fiscal Theory and Policy ()

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAH11 prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
WRO25 Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The course provides a comprehensive review of fiscal theory since the end of WWII. It is aimed on fiscal policy efficiency in the neo-Keynesian IS-LM and IS- LM-BP models, attention is also paid to fiscal aspects of new classical macroeconomics and new Keynesian economics. The course also contains topics that are not usually tought in intermediate courses of macroeconomics. These are, for example, the Ricardian equivalence theorem, fiscal federalism or fiscal theory of price level.

Compulsory literature:

1. Auerbach, A. J. – Kotlikoff, L. J. (1987): Dynamic fiscal policy. Cambridge: Cambridge University Press, 1987 2. Burda, M. – Wyplosz, C. (2005): Macroeconomics – A European Text (4th. Edition). Oxford University Press 2005 3. Mankiw, N. G. (2002). Macroeconomics (5th Edition). Worth Publishers, 2002

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Rozpočtové deficity. - Metodické problémy konceptu rozpočtového deficitu. - Typologie rozpočtových deficitů. - Důsledky rozpočtových deficitů a možnosti jejich financování. - Strukturální a cyklická složka salda veřejných rozpočtů. 2. Fiskální nerovnováha v otevřené ekonomice. - Rozpočtový deficit a běžný účet platební bilance. - Mezinárodní vytěsňovací efekt. - Účinnost fiskální politiky v modelu IS-LM-BP při plovoucích devizových kurzech. - Účinnost fiskální politiky v modelu IS-LM-BP při pevných devizových kurzech. 3. Teorie ricardiánská ekvivalence. - Rozhodování domácností v podmínkách nekonečného časového horizontu. - Autonomní daně a veřejný dluh jako ekvivalentní metody financování vládních výdajů. - Problém omezené likvidity a nedokonalého kapitálového trhu. 4. Empirie ricardiánské ekvivalence. - Metodika empirického testování ricardiánské ekvivalence. - Výhody a nevýhody alternativních způsobů testování. - Výsledky dosavadního zkoumání platnosti ricardiánské ekvivalence. - Význam ricardiánské ekvivalence pro hospodářskou politiku. 5. Fiskální aspekty nové klasické makroekonomie. - Dynamické modely všeobecné ekonomické rovnováhy. - Analýza rovnovážných trajektorií ekonomiky v alternativních fiskálních režimech. - Fiskální politika ve smyslu pravidel. - Reálné a finanční aspekty fiskální politiky. 6. Model reálného hospodářského cyklu (RBC). - Dočasné a trvalé výdajové šoky v modelu RBC s paušálními daněmi. - Vliv daňových distorzí na hodnotu výdajového multiplikátoru.- Vliv veřejných investic na hodnotu výdajového multiplikátoru.- Zaměstnanost ve veřejném sektoru a účinnost fiskální politiky.- Zákon o vyrovnaném rozpočtu a nabídkové šoky.7. Fiskální aspekty nového keynesovství.- Dopady vládních výdajů v prostředí nedokonalé konkurence.- Multiplikátor vyrovnaného rozpočtu v alternativních daňových režimech.- Fiskální politika a elasticita agregátní poptávky.- Modely „vstup - výstup“.- Normativní pravidla pro fiskální politiku.8. „Slabá verze“ fiskální teorie inflace.- Mezičasové rozpočtové omezení vlády.- Ražebné jako příjem vládního rozpočtu.- Monetizace rozpočtového deficitu a inflační daň.- Dluhové financování rozpočtového deficitu a inflační daň.9. „Silná verze“ fiskální teorie inflace.- „Sluneční skvrny“ a sebenaplňující se očekávání.- Neurčitost cenové hladiny a priori.- Nonricardiánská fiskální politika a determinace cenové hladiny.- Empirické problémy fiskální teorie inflace.10. Ekonomie strany nabídky.- Vztah marginálních daňových sazeb a příjmů veřejných rozpočtů.- Vliv vysoké míry zdanění na chování ekonomických subjektů.- Empirie Lafferovy křivky.- „Reagonomika“ a „thatcherismus“.11. Teorie fiskálního federalismu.- Vícestupňová veřejná vláda a optimální rozdělení fiskálních kompetencí.- Koncepce „národního“ fiskálního federalismu W. Oatese.- Problém fiskálního federalismu v nadnárodních společenstvech.12. Fiskální federalismus a EMU.- Rozdělení fiskálních kompetencí v Hospodářské a měnové unii (EMU).- EMU a scénář možného vývoje v alokační a redistribuční oblasti.- Stabilizační politika a fiskální koordinace v EMU.- Pakt růstu a stability.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner