114-0128/02 – Economics (Eko)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits5
Subject guarantorIng. Ivana Jánošíková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Ivana Jánošíková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HON05 Ing. Martin Hon, Ph.D.
PAL32 Ing. Irena Paličková, Ph.D.
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course: students are able - to describe the basic economic cathegories, - think in independent and creative way about economic problems, - explain the behaviour of consumers, households, firms and government on the product markets and on the labour market and capital market - understand mutual relationships among macroeconomic variables. - explain economic policy practised by governments and central banks.

Teaching methods

Summary

The aim of the subject is to make the basis for students’ independent creative economic thinking. The main emphasis is laid on the behaviour of consumers, households, firms and government and on the understanding of mutual relationships among macroeconomic variables. Attention is also paid to the labour market and capital market. Also economic policy practised by governments and central banks has a very important role in the course.

Compulsory literature:

Jurečka, V. a kol.: Úvod do ekonomie. Učební text pro studenty neekonomických oborů. 2. upravené vydání. VŠB-TU Ostrava, 2005.

Recommended literature:

Holman, R.: Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. 2. vyd. C.H. Beck, Praha, 2008.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Ekonomie jako vědní disciplína – předmět a metody zkoumání, její členění a historický vývoj. 2. Měření výkonnosti národního hospodářství prostřednictvím makroekonomických agregátů. Nejčastější způsoby měření cenové hladiny. 3. Peněžní trh, centrální bankovnictví a monetární politika centrální banky. 4. Hospodářská politika vlády – její cíle a nástroje. Cíle, nástroje a základní souvislosti fiskální politiky vlády, způsoby financování deficitu státního rozpočtu. 5. Nezaměstnanost – příčiny, měření, typologie a důsledky inflace. Vzájemný vztah inflace a nezaměstnanosti. 6. Teorie inflace – příčiny, měření, typologie a důsledky inflace. Vzájemný vztah inflace a nezaměstnanosti. 7. Peníze v otevřené ekonomice a způsoby utváření devizových kurzů. 8. Mezinárodní ekonomická integrace. Česká republika a Evropská unie. 9. Základní souvislosti produkce statků a služeb. Dělba práce, směna a peníze. 10. Základní determinanty trhu výrobků a služeb – nabídka, poptávka a tržní cena. Tržní selhání. 11. Utváření poptávky – teorie chování spotřebitele na trhu výrobků a služeb. Elasticita poptávky. 12. Utváření nabídky – teorie chování firmy – základní podnikatelská rozhodnutí, nákladová a příjmová stránka firmy, zisk firmy. Typy tržních struktur. 13. Teoretický rozbor trhu práce, analýza vlivu odborů a vlády na trhu práce. 14. Analýza trhu kapitálu, kritéria investičního rozhodování, teorie volby portfolia. Problematika lidského kapitálu. Semináře: 1. Úvodní informační seminář. Grafický aparát používaný v ekonomii. 2. Metody výpočtu základních makroekonomických agregátů a cenových indexů. 3. Základní charakteristika fiskální politiky vlády. 4. Nezaměstnanost a její měření. 5. Analýza vlivu inflace na reálnou hodnotu aktiv. Tvorba bankovních depozit. 6. Devizový kurs. Účinky devalvace a revalvace měny na platební bilanci. 7. Aktuální problémy mezinárodní ekonomické integrace. 8. Výrobní faktory, alternativní náklady a hranice produkčních možností. 9. Algebraické i grafické řešení tržní rovnováhy. 10. Rovnováha spotřebitele na trhu, užitečnost a rozpočtové omezení. 11. Náklady, příjmy a zisk firmy. 12. Rovnováha na trhu práce. 13. Trh kapitálu a kritéria investičního rozhodování. 14. Zápočtový test a udělování zápočtů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Most 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner