114-0300/05 – Mikroekonomie A (Mikro A)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAD0012 Ing. Ondřej Badura, Ph.D.
DRA099 doc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
HOD063 doc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.
JAN27 Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
JAN77 Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
JUR0248 Ing. Lukáš Jursa
KOL50 Dr. Ing. Eva Kolcunová
KON0310 Ing. Vojtěch Koňařík
KRE0288 Ing. Martin Krejčí
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
NGO0008 Ing. Ngoc Anh Ngo, BA
PAK0010 Ing. Daniel Pakši
PAL32 Ing. Irena Paličková, Ph.D.
VON0052 Ing. Jakub Vontroba
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vytvoření základu pro samostatné tvůrčí ekonomické myšlení studentů. Student po absolvování předmětu zná obsah základních ekonomických kategorií, zná modely chování různých typů ekonomických subjektů v různých tržních strukturách, na trzích produktů i výrobních faktorů. Je schopen analyzovat příčiny a důsledky tržních selhání a mikroekonomickou úlohu vlády.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hlavní důraz je kladen na chování spotřebitelů, domácností, firem a vlády. Pozornost je také věnována trhu práce a trhu kapitálu.

Povinná literatura:

JUREČKA, Václav et al. Mikroekonomie. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha. Grada 2018. ISBN 978-80-271-0146-7. HOLMAN, Robert. Ekonomie. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-278-6. KRUGMAN, Paul and Robin WELLS. Microeconomics. 6th ed. Duffield: Worth Publishers, 2021. ISBN 9781319245283.

Doporučená literatura:

JANÁČKOVÁ Hana, Ivana JÁNOŠÍKOVÁ, Eva KOLCUNOVÁ, Irena PALIČKOVÁ. Mikroekonomie A. Sbírka úloh pro bakalářské studium. Ostrava. VŠB - TUO, Ekonomická fakulta, 2019. ISBN 978-80-248-4313-1. COWEN, Tyler and Alex TABARROK. Modern Principles: Microeconomics. 5th ed. New York: MacMillan Learning, 2021. ISBN 9781319329785. MANKIW, N. Gregory. Principles of Economics. 9th ed. Boston: Cengage, 2020. ISBN 9780357038314.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studentovi bude udělen zápočet, pokud získá z kontrolní písemky a zápočtového testu v celkovém součtu minimálně 18 bodů z maximálního počtu 35 bodů. Kontrolní písemka bude psána v polovině semestru a je hodnocena maximálně 15 body. Dalších maximálně 20 bodů (z celkových 35) lze získat ze zápočtového testu na konci semestru. V případě, že student nezíská za kontrolní písemku a zápočtový test alespoň 18 bodů, může absolvovat v opravném termínu znovu zápočtový test (který bude hodnocen opět maximálně 20 body). Získané body z tohoto opravného testu budou přičteny k dosaženým bodům z kontrolní písemky. Předmět je ukončen písemnou zkouškou za maximálně 65 bodů, minimálně však 26 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na přednáškách, aktivní práce na cvičeních, samostudium povinné a doporučené literatury. Studenti s ISP mají stejné podmínky ukončení předmětu jako prezenční studenti.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do ekonomie. 2. Trh a tržní mechanismus. 3. Teorie užitečnosti. 4. Poptávka a její elasticita. 5. Firma – její cíle a produkční aktivita. 6. Náklady, příjmy a zisk firmy. 7. Firma v podmínkách dokonalé konkurence. 8. Monopol. 9. Firma v podmínkách oligopolu a monopolistické konkurence. 10. Trh práce. 11. Trh kapitálu (zapůjčitelných fondů). Trh přírodních zdrojů. 12. Tržní selhání. Externality a veřejné statky. 13. Rozdělování důchodu. 14. Teorie veřejné volby

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2024/2025 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Průběžná kontrola studia Jiný typ úlohy 15  3 1
                Zápočtový test Jiný typ úlohy 20  3 2
        Zkouška Zkouška 65  26 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách a cvičeních není povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti s ISP se na podmínkách získání zápočtu domluví s vedoucím semináře. Podmínky absolvování předmětu se pak neliší od prezenčních studentů, tedy je nutné získat zápočet a následně vykonat zkoušku.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0412A050005) Finance EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0311A050015) Informatika v ekonomice EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0414A050001) Marketing EKO P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0414A050001) Marketing EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0311EKF016) Ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0311EKF016) Ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.