114-0301/04 – Makroekonomie A (Makro A)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAD0012 Ing. Ondřej Badura
GRE0018 Ing. Jiří Gregor, Ph.D.
HOD063 Ing. Martin Hodula, Ph.D.
JAN27 Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
JAW127 Ing. Jan Janků, Ph.D.
JAN77 Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
KOL50 Dr. Ing. Eva Kolcunová
LIB009 doc. Dr. Ing. Jan Libich
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
PAL32 Ing. Irena Paličková, Ph.D.
PAV0130 Ing. Jakub Pavelek
SUL080 Ing. Monika Šulganová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pedagogickým cílem tohoto kurzu je schopnost studentů - chápat a definovat základní makroekonomické entity - identifikovat hlavní souvislosti mezi nimi - interpretovat aktuální procesy a události v národní, evropské a světové ekonomice z pozic makroekonomické teorie - vést rozpravu (diskutovat) o makroekonomických problémech v prostředí s rozdílnými názory - srovnávat probíhající makroekonomické procesy v různých zemích - využívat poznatky z makroekonomie k hodnocení mikroekonomických procesů - pokračovat ve studiu středně pokročilé makroekonomie (Makroekonomie B).

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je vytvoření poznatkového základu pro pochopení souvislostí a dějů v národním i evropském a světovém hospodářství. Důraz je kladen na vzájemné vztahy mezi makroekonomickými proměnnými. Velmi důležité místo v kursu zaujímá i ekonomická politika prováděná vládami a centrálními bankami, případně nadnárodními integračními autoritami. Na kurs Makroekonomie A navazuje v 1. ročníku navazujícího magisterského studia kurs Makroekonomie B, případně kurs Makroekonomie C v doktorském studiu.

Povinná literatura:

JUREČKA V. a kol. Makroekonomie. 2. aktualizované vydání. Praha. Grada 2013. ISBN 978-80-247-4386-8. HOLMAN, Robert. Ekonomie. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-278-6. KRUGMAN, P. R., WELLS, R.: Macroeconomics. 3rd edition. Worth Publishers, 2012. ISBN 978-1429283434.

Doporučená literatura:

FRANK, R. a BERNANKE, B. Ekonomie. Praha: Grada Publishing, 2003. HEYNE P., BOETTKE P. J., PRYCHITKO D. L.: The Economic Way of Thinking, 13th edition. Pearson, 2013. ISBN 978-0132991292. MANKIW, N. G.: Macroeconomics. 9th Edition. Worth Publishers, 2015. ISBN 978-1464182891. WAWROSZ, P., H. HEISSLER, P. MACH a M. HELÍSEK. Makroekonomie. Základní kurs. Praha: Eupress, 2012. ISBN 978-80-7408-059-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studentovi bude udělen zápočet, pokud získá z předepsaných kontrolních písemek a zápočtového testu v celkovém součtu minimálně 18 bodů z maximálního počtu 35 bodů. Průběžně během semestru ve cvičeních se budou konat kontrolní písemky. Těchto kontrolních písemek je celkem 5, každá je hodnocena maximálně 3 body. Datum konání písemky bude studentům dopředu oznámeno. Obsah písemky je tvořen látkou probranou na přednáškách, která se zároveň bude týkat tématu probíraného na daném cvičení. Dalších až 20 bodů (z celkových 35) lze získat ze zápočtového testu na konci semestru. V případě, že student v řádných termínech písemek nezíská za všechny písemky a testy alespoň minimálně požadovaných 18 bodů, může absolvovat v opravném termínu znovu zápočtový test (který bude hodnocen maximálně 20 body). Body z tohoto opravného testu budou přičteny k získaným bodům z kontrolních písemek. Předmět je ukončen písemnou zkouškou za maximálně 65 bodů, přičemž student musí získat z písemné zkoušky minimálně 26 bodů. K absolvování předmětu je nutno obdržet celkem za zápočet a zkoušku minimálně 51 bodů z maximálních 100 bodů za celý předmět.

E-learning

Další požadavky na studenta

aktivní účast na cvičení, samostudium doporučené literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do ekonomie. 2. Měření produktu ekonomiky. 3. Produkt a celkové výdaje (výdajový model). 4. Agregátní nabídka a agregátní poptávka (AS – AD model). 5. Peníze v makroekonomickém systému. 6. Inflace. Měření cenové hladiny. 7. Nezaměstnanost. 8. Monetární teorie a politika. 9. Fiskální teorie a politika. 10. Ekonomický růst. 11. Ekonomický cyklus. 12. Mezinárodní měnový systém. Měnový kurs a jeho utváření. 13. Vnější rovnováha otevřené ekonomiky – platební bilance a její struktura. 14. Mezinárodní obchod – absolutní a komparativní výhody.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0414A050001) Marketing P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0411A050001) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050005) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku