114-0301/04 – Makroekonomie A (Makro A)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAD0012 Ing. Ondřej Badura, Ph.D.
DRA099 doc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
JAN27 Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
JAN77 Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
JUR0248 Ing. Lukáš Jursa
KON0310 Ing. Vojtěch Koňařík
KRE0288 Ing. Martin Krejčí
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
MAH11 prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
NGO0008 Ing. Ngoc Anh Ngo, BA
PAK0010 Ing. Daniel Pakši
PAL32 Ing. Irena Paličková, Ph.D.
SPA60 Ing. Lenka Spáčilová, Ph.D.
VON0052 Ing. Jakub Vontroba
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pedagogickým cílem tohoto kurzu je schopnost studentů - chápat a definovat základní makroekonomické entity - identifikovat hlavní souvislosti mezi nimi - interpretovat aktuální procesy a události v národní, evropské a světové ekonomice z pozic makroekonomické teorie - vést rozpravu (diskutovat) o makroekonomických problémech v prostředí s rozdílnými názory - srovnávat probíhající makroekonomické procesy v různých zemích - využívat poznatky z makroekonomie k hodnocení mikroekonomických procesů - pokračovat ve studiu středně pokročilé makroekonomie (Makroekonomie B).

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je vytvoření poznatkového základu pro pochopení souvislostí a dějů v národním i evropském a světovém hospodářství. Důraz je kladen na vzájemné vztahy mezi makroekonomickými proměnnými. Velmi důležité místo v kursu zaujímá i ekonomická politika prováděná vládami a centrálními bankami, případně nadnárodními integračními autoritami.

Povinná literatura:

JANÁČKOVÁ, Hana, Ivana JÁNOŠÍKOVÁ, Eva KOLCUNOVÁ a Aleš LOKAJ. Cvičebnice makroekonomie pro bakalářský kurz. 2. upravené a rozšířené vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2019. 102 s. ISBN: 978-80-248-4401-5. JUREČKA, Václav, Martin MACHÁČEK a kol. Makroekonomie. 4. aktualizované a rozšířené vyd. Praha: Grada Publishing, 2023. 384 s. ISBN 978-80-271-3635-3. MANKIW, N. Gregory. Principles of Economics. 9th ed. Boston: Cengage Learning, 2023. 816 p. ISBN 978-0357541593.

Doporučená literatura:

HOLMAN, Robert. Ekonomie. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016. 720 s. ISBN 978-80-7400-278-6. HOLMAN, Robert. Ekonomie. Sbírka řešených otázek a příkladů. Praha: C. H. Beck, 2016. 168 s. ISBN 978-80-7400-615-9. SAMUELSON, Paul Anthony a William Douglas NORDHAUS. Ekonomie. 19. vyd. Praha: NS Svoboda, 2013. 775 stran. ISBN 978-80-205-0629-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studentovi bude udělen zápočet, pokud získá z průběžného testu a zápočtového testu v celkovém součtu minimálně 18 bodů z maximálního počtu 35 bodů. Studenti budou v polovině semestru psát kontrolní test, který je hodnocen maximálně 15 body, požadované minimum jsou 3 body. Na konci semestru musí student absolvovat zápočtový test s maximálním hodnocením 20 bodů, požadované minimum jsou 3 body. Celkem může student ve cvičení získat maximálně 35 bodů, k udělení zápočtu je třeba dosáhnout minimálně 18 bodů. Předmět je ukončen písemnou zkouškou hodnocenou maximálně 65 body, požadované minimum z písemné zkoušky je 26 bodů. K absolvování předmětu je nutno obdržet v celkovém součtu za zápočet a zkoušku alespoň 51 bodů z maximálních 100 bodů. K absolvování předmětu je nutno obdržet celkem za zápočet a zkoušku minimálně 51 bodů z maximálních 100 bodů za celý předmět. Studenti s ISP mají shodné podmínky průběžné kontroly a ukončení předmětu.

E-learning

Další požadavky na studenta

aktivní účast na cvičení, samostudium doporučené literatury Pro studenty s individuálním studijním plánem platí totožné podmínky, jako pro ostatní studenty, tj. účast na cvičeních není povinná, ovšem je nutno absolvovat v polovině semestru první průběžnou písemku (15 bodů) a na konci semestru zápočtovou písemku (20 bodů). V případě získání alespoň 18 bodů celkem bude studentu udělen zápočet a může se přihlásit ke zkoušce v hromadných termínech vypsaných v IS EDISON.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do makroekonomie. Měření produktu ekonomiky. 2. Měření cenové hladiny. Inflace. 3. Nezaměstnanost. 4. Produkt a celkové výdaje (výdajový model). 5. Agregátní nabídka, agregátní poptávka (model AS – AD model). Trhy statků a trhy aktiv (model IS-LM). 6. Peníze v makroekonomickém systému – komerční a centrální bankovnictví. 7. Monetární teorie a politika. 8. Fiskální teorie a politika. 9. Phillipsova křivka. 10. Mezinárodní měnový systém. Měnový kurs a jeho utváření. 11. Vnější rovnováha otevřené ekonomiky – platební bilance a její struktura. 12. Mezinárodní obchod. 13. Ekonomický růst. 14. Ekonomický cyklus.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Průběžná kontrola studia Jiný typ úlohy 15  3
                Zápočtový test Jiný typ úlohy 20  3 3
        Zkouška Zkouška 65  26 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách a cvičeních není povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti s ISP mají shodné podmínky průběžné kontroly a ukončení předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0311A050015) Informatika v ekonomice EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0412A050005) Finance EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0414A050001) Marketing EKO P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0414A050001) Marketing EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050015) Informatika v ekonomice EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0412A050005) Finance EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0414A050001) Marketing EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0414A050001) Marketing EKO P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050015) Informatika v ekonomice EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0412A050005) Finance EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0414A050001) Marketing EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0412A050005) Finance EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0414A050001) Marketing EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050015) Informatika v ekonomice EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0414A050001) Marketing EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050005) Finance EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní