114-0302/06 – Mikroekonomie B (Mikro B)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jan Janků, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAD0012 Ing. Ondřej Badura, Ph.D.
JAN27 Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
JAW127 doc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
JAN77 Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
SPA60 Ing. Lenka Spáčilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- interpretovat moderní mikroekonomii na středně pokročilé úrovni - ilustrovat prostřednictvím indiferenční analýzy rozhodování spotřebitele a propojit základní model chování spotřebitele s rozhodováním spotřebitele v čase a v podmínkách rizika - formulovat předpoklady různých tržních struktur a porovnat modely rozhodování firmy o ceně a velikosti výstupu v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence - analyzovat trhy výrobních faktorů a identifikovat dokonale a nedokonale konkurenční trhy výrobních faktorů - klasifikovat typy tržních selhání a zhodnotit jejich řešení - propojit rozhodování firmy a spotřebitele v teorii všeobecné ekonomické rovnováhy

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům pojmovou základnu a nezbytné nástroje pro pochopení moderní mikroekonomie na středně pokročilé úrovni, obvyklé na magisterském stupni studia. Dále je snahou předmětu prohloubit znalosti studentů nabyté při předchozím studiu mikroekonomie a rozšířit tyto znalosti také o aplikaci ekonomické teorie v dalších oblastech.

Povinná literatura:

HOŘEJŠÍ, Bronislava, Jana SOUKUPOVÁ, Libuše MACÁKOVÁ a Jindřich SOUKUP. Mikroekonomie. 6. aktualizované a doplněné vyd. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-538-4. SPÁČILOVÁ, Lenka, Ivana JÁNOŠÍKOVÁ a Jan JANKŮ. Mikroekonomie B - soubor úloh ze středně pokročilé mikroekonomie, 2. rozšířené vydání, SOT, vol. 30. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2022. ISBN 978-80-248-4643-9. VARIAN, Hal. R. Intermediate Microeconomics. A Modern Approach. 9th ed. New York: W. W. Norton & Company, 2019. ISBN 978-0-393-91967-7.

Doporučená literatura:

FRANK, Robert H. Microeconomics and Behavior. 9th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2014. ISBN 978-0078021695. HOLMAN, Robert. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. 3. akt. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. 656 s. ISBN 978-80-7400-397-4. JUREČKA, Václav et al. Mikroekonomie. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0146-7. VARIAN, Hal. R. Intermediate Microeconomics. A Modern Approach. 9th ed. New York: W. W. Norton & Company, 2020. ISBN 978-0-393-91967-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Na každém sudém semináři budou průběžně ověřovány znalosti z problematiky probírané na daném a předchozím semináři formou písemky, za kterou může student získat maximálně 5 bodů. Celkem bude těchto průběžných kontrol pět, započítávat se bude výsledek nejlepších čtyř písemek, tzn. že student může za průběžnou kontrolu studia získat až 20 bodů. Pokud se student nemůže semináře zúčastnit, nelze tuto průběžnou kontrolu studia nahradit jiným způsobem. Je možné si nahradit daný seminář s průběžnou kontrolou na hodině vyučované pro jiné studijní skupiny stejným nebo i jiným pedagogem. Studenti se schváleným individuálním studijním plánem mohou volit mezi dvěma možnostmi. Mohou postupovat výše uvedeným způsobem, tj. navštěvovat semináře a na nich absolvovat průběžnou kontrolu studia. Případně mohou absolvovat kontrolu studia formou písemky za 20 bodů na konci semestru. Danou formu průběžné kontroly studia si studenti s ISP musí zvolit na začátku semestru.

LMS

E-learning

Další požadavky na studenta

aktivní účast na cvičení, samostudium povinné a doporučené literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia středně pokročilé mikroekonomie. Úvod do teorie chování spotřebitele - rozhodování spotřebitele a jeho rovnováha ve spotřebě (vnitřní a rohové řešení). 2. Rozšíření teorie chování spotřebitele. Rovnováha spotřebitele při změnách jeho důchodu a změnách cen produktů. Mezičasový výběr. 3. Rozhodování subjektů za rizika a nejistoty - očekávaný výnos a riziko, postoj subjektů k riziku, možnosti snížení rizika. Ekonomie informací. 4. Teorie výroby – produkční a nákladové funkce v krátkém a dlouhém období. 5. Dokonale konkurenční trh - rovnováha dokonale konkurenční firmy v krátkém a dlouhém období, rovnováha dokonale konkurenčního trhu v krátkém a dlouhém období a její změny. 6. Chování monopolní firmy - cíle monopolní firmy, rovnováha monopolní firmy v krátkém a dlouhém období. Cenová diskriminace. Přirozený monopol. 7. Oligopolní trh – modely chování firem na oligopolních trzích. Způsoby tvorby cen oligopolními firmami. Oligopol v teorii her. 8. Protimonopolní regulace – teorie regulace, způsoby regulace v praxi. Kartelové dohody. 9. Chování monopolisticky konkurenční firmy. Kritika předpokladů neoklasické teorie firmy a alternativní teorie firmy. 10. Trh práce. Utváření individuální nabídky práce a poptávky po práci. Tržní nabídka a poptávka po práci. Dokonale a nedokonale konkurenční trhy práce. 11. Trh kapitálu. Volba mezi přítomnou a budoucí spotřebou, úspory a investice. Trh zapůjčitelných fondů. 12. Všeobecná mikroekonomická rovnováha. Paretovská efektivnost. Společenský blahobyt. 13. Tržní selhání - externality, veřejné statky asymetrická informovanost a nedokonalá konkurence.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Průběžná kontrola studia Jiný typ úlohy 20  3
                Zápočtová písemka Písemka 15  1 2
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: není specifikován

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0414A050001) Marketing a obchod EK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050001) Marketing a obchod EK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050001) Marketing a obchod EK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050001) Marketing a obchod EK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 letní
2021/2022 zimní
2020/2021 letní
2020/2021 zimní
2019/2020 letní
2019/2020 zimní