114-0302/06 – Mikroekonomie B (Mikro B)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jan Janků, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAD0012 Ing. Ondřej Badura, Ph.D.
JAN27 Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
JAW127 doc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
JAN77 Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
JUR0248 Ing. Lukáš Jursa
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
PAL32 Ing. Irena Paličková, Ph.D.
SPA60 Ing. Lenka Spáčilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- interpretovat moderní mikroekonomii na středně pokročilé úrovni - ilustrovat prostřednictvím indiferenční analýzy rozhodování spotřebitele a propojit základní model chování spotřebitele s rozhodováním spotřebitele v čase a v podmínkách rizika - formulovat předpoklady různých tržních struktur a porovnat modely rozhodování firmy o ceně a velikosti výstupu v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence - analyzovat trhy výrobních faktorů a identifikovat dokonale a nedokonale konkurenční trhy výrobních faktorů - klasifikovat typy tržních selhání a zhodnotit jejich řešení - propojit rozhodování firmy a spotřebitele v teorii všeobecné ekonomické rovnováhy

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům pojmovou základnu a nezbytné nástroje pro pochopení moderní mikroekonomie na středně pokročilé úrovni, obvyklé na magisterském stupni studia. Dále je snahou předmětu prohloubit znalosti studentů nabyté při předchozím studiu mikroekonomie a rozšířit tyto znalosti také o aplikaci ekonomické teorie v dalších oblastech.

Povinná literatura:

BRČÁK, Josef, Bohuslav SEKERKA, Lucie SEVEROVÁ a Roman SVOBODA. Mikroekonomie: teorie a aplikace. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. ISBN 978-80-7380-818-1. FRANK, Robert H. Microeconomics and Behavior. 10th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2021. ISBN 978-1259394034 HOŘEJŠÍ, Bronislava, Jana SOUKUPOVÁ, Libuše MACÁKOVÁ a Jindřich SOUKUP. Mikroekonomie. 6. aktualizované a doplněné vyd. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-538-4. SPÁČILOVÁ, Lenka, Ivana JÁNOŠÍKOVÁ a Jan JANKŮ. Mikroekonomie B - soubor úloh ze středně pokročilé mikroekonomie, 2. rozšířené vydání, SOT, vol. 30. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2022. ISBN 978-80-248-4643-9.

Doporučená literatura:

HOLMAN, Robert. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. 3. aktualizované vydání. Praha: C.H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-397-4. HOLMAN, Robert a Dagmar BROŽOVÁ. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz : sbírka řešených otázek a příkladů. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2018. ISBN 978-80-740-0260-1. JUREČKA, Václav a kol. Mikroekonomie. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0146-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet - dílčí testy a závěrečný test Zkouška - písemná

LMS

E-learning

Další požadavky na studenta

aktivní účast na cvičení, samostudium povinné a doporučené literatury Studenti žádající o individuální studijní plán (ISP) mohou volit mezi dvěma možnostmi. Mohou postupovat výše uvedeným způsobem, tj. absolvovat průběžnou kontrolu studia. Případně mohou absolvovat kontrolu studia formou písemky za 20 bodů na konci semestru. Danou formu průběžné kontroly studia si studenti s ISP musí zvolit na začátku semestru. Studenti s ISP nemusí navštěvovat semináře.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia středně pokročilé mikroekonomie. Úvod do teorie chování spotřebitele - rozhodování spotřebitele a jeho rovnováha ve spotřebě (vnitřní a rohové řešení). 2. Rozšíření teorie chování spotřebitele. Rovnováha spotřebitele při změnách jeho důchodu a změnách cen produktů. Mezičasový výběr. 3. Rozhodování subjektů za rizika a nejistoty - očekávaný výnos a riziko, postoj subjektů k riziku, možnosti snížení rizika. Ekonomie informací. 4. Teorie výroby – produkční a nákladové funkce v krátkém a dlouhém období. 5. Dokonale konkurenční trh - rovnováha dokonale konkurenční firmy v krátkém a dlouhém období, rovnováha dokonale konkurenčního trhu v krátkém a dlouhém období a její změny. 6. Chování monopolní firmy - cíle monopolní firmy, rovnováha monopolní firmy v krátkém a dlouhém období. Cenová diskriminace. Přirozený monopol. 7. Oligopolní trh – modely chování firem na oligopolních trzích. Způsoby tvorby cen oligopolními firmami. Oligopol v teorii her. 8. Protimonopolní regulace – teorie regulace, způsoby regulace v praxi. Kartelové dohody. 9. Chování monopolisticky konkurenční firmy. Kritika předpokladů neoklasické teorie firmy a alternativní teorie firmy. 10. Trh práce. Utváření individuální nabídky práce a poptávky po práci. Tržní nabídka a poptávka po práci. Dokonale a nedokonale konkurenční trhy práce. 11. Trh kapitálu. Volba mezi přítomnou a budoucí spotřebou, úspory a investice. Trh zapůjčitelných fondů. 12. Všeobecná mikroekonomická rovnováha. Paretovská efektivnost. Společenský blahobyt. 13-14. Tržní selhání - externality, veřejné statky asymetrická informovanost a nedokonalá konkurence.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0414A050001) Marketing a obchod EK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0311A050040) Ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0414A050001) Marketing a obchod EK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050040) Ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050001) Marketing a obchod EK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050001) Marketing a obchod EK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050001) Marketing a obchod EK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2023/2024 zimní
2022/2023 letní
2022/2023 zimní
2021/2022 letní
2021/2022 zimní
2020/2021 letní
2020/2021 zimní
2019/2020 letní
2019/2020 zimní