114-0303/05 – Makroekonomie B (MAEB)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAD0012 Ing. Ondřej Badura, Ph.D.
HLA31 Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
JAW127 doc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
KON0310 Ing. Vojtěch Koňařík
KUC20 doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
MAH11 prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
WRO25 Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- analyzovat krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé makroekonomické jevy a procesy pomocí formálních modelů - porovnat makroekonomické teorie hlavního proudu a identifikovat jejich přednosti a slabiny - vysvětlit důsledky měnové a fiskální politiky v rámci konkurujících si makroekonomických modelů - spočítat rovnovážné hodnoty agregátního výstupu, cenové hladiny, úrokové míry a jiných veličin a změny těchto hodnot v reakci na makroekonomické zásahy vlády - kontrastovat modely uzavřené a otevřené ekonomiky s různou mírou mobility kapitálu - zhodnotit význam alternativních makroekonomických přístupů a metodik pro vytváření společenského blahobytu

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit znalosti makroekonomických jevů, se kterými se studenti seznámili během prvního roku svého studia. Předmět pokrývá různorodé oblasti makroekonomické teorie hlavního proudu na středně pokročilé úrovni. Na rozdíl od úvodního makroekonomického kurzu (Makroekonomie A) jsou v tomto předmětu silně zdůrazněny mikroekonomické základy makroekonomických teorií, a proto je zde rovněž vyžadována základní znalost těchto ekonomických principů. V rámci předmětu jsou probírány a diskutovány doktríny neokeynesovství, monetarismu, nové klasické a nové keynesovské makroekonomie.

Povinná literatura:

HOLMAN, Robert. Makroekonomie: Středně pokročilý kurz. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. 480 s. ISBN 978-80-7400-541-1. MACHÁČEK, Martin a kol. Makroekonomie B – Soubor úloh ze středně pokročilé makroekonomie Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita 2017. 108 s. ISBN 978-80-248-4012-3. SOUKUP, Jindřich a kol. Makroekonomie. 3., aktualizované a doplněné vyd. Praha: Management Press, 2018. 536 s. ISBN 978-80-726-1537-7.

Doporučená literatura:

JUREČKA, Václav a kol. Makroekonomie. 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing 2017. 368 s. ISBN 978-80-271-0251-8. MACH, Miloš. Makroekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. 3. vyd. Slaný: Melandrium, 2001. 368 s. ISBN 8086175189. DORNBUSCH, Rudiger, Stanley FISCHER and Richard STARTZ. Macroeconomics. 13th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2017. 672 p. ISBN 978-1259290633.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný zápočet a písemná zkouška. V případě vynucené distanční (bezkontaktní) výuky z epidemiologických důvodů budou zápočtové a zkouškové aktivity probíhat online prostřednictvím LMS Moodle a MS Teams, podmínky absolvování předmětu zůstávají beze změny. Zkouška je písemná, v hromadně vypsaných termínech.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Model IS-LM 2. Fiskální a měnová politika v modelu IS-LM 3. Model IS-ALM a jeho aplikace 4. Modely agregátní poptávky ve statickém pojetí 5. Model agregátní poptávky v dynamickém pojetí 6. Modely krátkodobé agregátní nabídky. 7. Makroekonomie nedokonalé konkurence 8. Nezaměstnanost a inflace, Phillipsova a Taylorova křivka 9. Spotřeba, investice a ekonomický cyklus 10. Solowův – Swanův model ekonomického růstu a nová teorie růstu 11. Model IS-LM-BP 12. Fiskální a měnová politika v modelu IS-LM-BP 13. Finanční krize a jejich makroekonomické dopady

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                1. průběžný test Písemka 8  0
                2. průběžný test Písemka 8  0
                Případová studie Projekt 4  0
                Zápočtový test Písemka 15  5
        Zkouška Zkouška 65  28 3
Rozsah povinné účasti: Bude upřesněno na začátku roku

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: ...

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050001) Marketing a obchod EK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050001) Marketing a obchod EK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050001) Marketing a obchod EK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky



2021/2022 letní
2021/2022 zimní
2020/2021 letní
2020/2021 zimní
2019/2020 letní
2019/2020 zimní