114-0303/05 – Makroekonomie B (MAEB)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAD0012 Ing. Ondřej Badura, Ph.D.
HLA31 Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
JAN27 Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
JUR0248 Ing. Lukáš Jursa
KUC20 prof. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
MAH11 prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- analyzovat krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé makroekonomické jevy a procesy pomocí formálních modelů - porovnat makroekonomické teorie hlavního proudu a identifikovat jejich přednosti a slabiny - vysvětlit důsledky měnové a fiskální politiky v rámci konkurujících si makroekonomických modelů - spočítat rovnovážné hodnoty agregátního výstupu, cenové hladiny, úrokové míry a jiných veličin a změny těchto hodnot v reakci na makroekonomické zásahy vlády - kontrastovat modely uzavřené a otevřené ekonomiky s různou mírou mobility kapitálu - zhodnotit význam alternativních makroekonomických přístupů a metodik pro vytváření společenského blahobytu

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit znalosti makroekonomických jevů, se kterými se studenti seznámili během prvního roku svého studia. Předmět pokrývá různorodé oblasti makroekonomické teorie hlavního proudu na středně pokročilé úrovni. Na rozdíl od úvodního makroekonomického kurzu (Makroekonomie A) jsou v tomto předmětu silně zdůrazněny mikroekonomické základy makroekonomických teorií, a proto je zde rovněž vyžadována základní znalost těchto ekonomických principů. V rámci předmětu jsou probírány a diskutovány doktríny neokeynesovství, monetarismu, nové klasické a nové keynesovské makroekonomie.

Povinná literatura:

BURDA, Michael a Charles WYPLOSZ. Macroeconomics – A European Text. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2017. 624 p. ISBN 978-0198737513. HOLMAN, Robert. Makroekonomie: Středně pokročilý kurz. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. 480 s. ISBN 978-80-7400-541-1. SOUKUP, Jindřich, POŠTA, Vít, NESET, Pavel a PAVELKA, Tomáš. Makroekonomie. 4. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2022. ISBN 978-80-7261-596-4.

Doporučená literatura:

JUREČKA, Václav a MACHÁČEK, Martin. Makroekonomie. 4., aktualizované a rozšířené vydání. Expert. Praha: Grada Publishing, 2023. ISBN 978-80-271-3635-3. MACH, Miloš. Makroekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. 3. vyd. Slaný: Melandrium, 2001. 368 s. ISBN 8086175189. MACHÁČEK, Martin a kol. Makroekonomie B – Soubor úloh ze středně pokročilé makroekonomie Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita 2017. 108 s. ISBN 978-80-248-4012-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný zápočet a písemná zkouška. Zkouška je písemná v hromadně vypsaných termínech. Pro studenty s ISP platí shodné podmínky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních. Není nutné pro studenty s ISP.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Model IS-LM 2. Fiskální a měnová politika v modelu IS-LM 3. Model IS-ALM a jeho aplikace 4. Modely agregátní poptávky ve statickém pojetí 5. Model agregátní poptávky v dynamickém pojetí 6. Modely krátkodobé agregátní nabídky. 7. Makroekonomie nedokonalé konkurence 8. Nezaměstnanost a inflace, Phillipsova a Taylorova křivka 9. Spotřeba, investice a ekonomický cyklus 10. Solowův – Swanův model ekonomického růstu a nová teorie růstu 11. Model IS-LM-BP 12. Fiskální a měnová politika v modelu IS-LM-BP 13. Finanční krize a jejich makroekonomické dopady

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0414A050001) Marketing a obchod EK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0311A050040) Ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0414A050001) Marketing a obchod EK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050040) Ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050001) Marketing a obchod EK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050001) Marketing a obchod EK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050001) Marketing a obchod EK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2023/2024 zimní
2022/2023 letní
2022/2023 zimní
2021/2022 letní
2021/2022 zimní
2020/2021 letní
2020/2021 zimní
2019/2020 letní
2019/2020 zimní