114-0305/02 – Světová ekonomika (SE)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětuIng. Aleš Lokaj, Ph.D.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Popsat základní rysy světového hospodářství, - Orientace v současném světovém dění a porozumnění rozdílného pohledu světových velmocí na světovou ekonomiku a obchod, - Vysvětlit základní příčiny existence mezinárodního obchodu a jeho formy, - Pochopení a orientace ve světové ekonomice ze tří různých pohledů (zemí Západu, zemí Orientu a zemí Afriky) - Popsat systém mezinárodních organizací a jejich úlohy v současném světě, - Objasnit úlohu surovin, energií a populačního faktoru ve světové ekonomice a orientace v lokalitách, kterých se daná problematika dotýká, - Objasnit globalizační a integrační procesy ve světové ekonomice(včetně nově vznikajících uskupení mezi rozvojovými zeměmi),

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Výklad základních zákonitostí a problémů v oblasti světové ekonomiky a seznámení s některými ekonomickými teoriemi světové ekonomiky a zahraničního obchodu. Seznámení se základními integračními uskupení s přihlédnutím především na uskupení rozvojových zemí. Prezentace rozdílného pohledu odlišných kultur na dění ve světové ekonomice a jejich ovlivňování světového vývoje. Upozornění na významnou úlohu surovin a populačního faktoru v problematice světového obchodu. Přiblížení globalizace a úlohy transnacionálních korporací v současném světovém obchodě.

Povinná literatura:

CIHELKOVÁ, Eva. Aktuální otázky světové ekonomiky proměny a governance. Praha: Professional Publishing, 2013, 248 s. ISBN 9788074311048. SANDER, Harald. Understanding the New Global Economy. 1st edition. NY:Routledge, 2022, 320 s. ISBN 978-1-003-05761-1. KUBIŠTA, Václav. Mezinárodní ekonomické vztahy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 375 s. 2009, ISBN 978-80-7380-191-5.

Doporučená literatura:

ŠTĚRBOVÁ Ludmila a kol. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4694-4 KALÍNSKÁ, Emilie a kol. Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada, 2010. 232 s. ISBN 978-80-247-3396-8. BECK, Ulrich. Moc a protiváha moci v globálním věku. Praha: SLON, 2007, 464 s. ISBN 978-80-86429-67-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.