114-0306/01 – Economic History of Europe ()

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits2
Subject guarantorprof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.Subject version guarantorprof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GER35 prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
SEK16 doc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Comparation of economic and social development in selected european countries, in countries with market economy and states of former soviet bloc.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1. První průmyslová revoluce v Evropě 2. Formování mezinárodních ekonomických vazeb před 1. světovou válkou 3. Vývoj vyspělých západoevropských ekonomik v meziválečném období 4. Nástupnické státy 1918 – 1939 5. Hospodářský vývoj Sovětského svazu 1917 – 1941 6. Druhá světová válka a poválečné přesuny v ekonomice 7. Vývoj hospodářství v zemích s tržní ekonomikou po r. 1950 8. Evropské centrálně plánované ekonomiky po r. 1949 9. Evropská integrace a hospodářský vývoj v 90. letech

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy (00) National Economy P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner