114-0306/01 – Hospodářské dějiny Evropy ()

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity2
Garant předmětuprof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.Garant verze předmětuprof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GER35 prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
SEK16 doc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Seznámit studenty komparativní metodou s hospodářským a do jisté míry i sociálním vývojem ve vybraných evropských zemích, ve státech s tržní ekonomikou a ve státech bývalého socialistického bloku. Analyzovat integrační tendence, jejich sílící projevy i problémy, klasifikovat společné rysy ekonomického vývoje i jeho územní specifika.

Povinná literatura:

Povinná literatura: 1. Faltus, J., Průcha, V.: Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století. Učební text. Praha, VŠE 1996. ISBN 80-7079-931-5. Doporučená literatura: 1. Cameron, R.: Stručné ekonomické dějiny světa. 1. vyd. Praha, Victoria Publishing 1996. ISBN 80-85865-21-1 2. Cihelková, E. a kol.: Světová ekonomika – základní nárys a nový vývoj. 1. vydání. Praha, VŠE 1996. ISBN 80-7079-966-8. 3. Evropská unie od A do Z. 1. vyd. Praha, UK 1997 (Historické partie). ISBN 80- 7184-413-6. 4. Žídek, L.: Historie světového hospodářství. 1. vyd. Brno, MU, 1998. ISBN 80- 210-1926-3.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. První průmyslová revoluce v Evropě 2. Formování mezinárodních ekonomických vazeb před 1. světovou válkou 3. Vývoj vyspělých západoevropských ekonomik v meziválečném období 4. Nástupnické státy 1918 – 1939 5. Hospodářský vývoj Sovětského svazu 1917 – 1941 6. Druhá světová válka a poválečné přesuny v ekonomice 7. Vývoj hospodářství v zemích s tržní ekonomikou po r. 1950 8. Evropské centrálně plánované ekonomiky po r. 1949 9. Evropská integrace a hospodářský vývoj v 90. letech

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku