114-0307/01 – History of National Economy ()

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits3
Subject guarantordoc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc.Subject version guarantordoc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GER35 prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
SEK16 doc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 3+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The aim of this course is to gain knowledge about economic development of our countries from half of 19th century to the end of 20th century with respect of development of market economy of Czechoslovakia 1918-1938.

Compulsory literature:

Die Habsburgsmonarchie 1848-1918. Band II. Die Wirtschaftliche Entwicklung. Wien, 1973 Teichová, A.: Wirtschaftsgeschichte der Tschechoslowakei 1918-1980. Wien - Köln-Graz, 1988

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vývoj hospodářství českých zemí do 1. světové války (Vývoj industriální společnosti, a průmyslové revoluce, postavení českých zemí v hospodářství monarchie, živnostenské podnikání, vznik bank a průmyslových odvětví). 2. Vznik samostatného československého hospodářství, čs. měna, nostrifikace, základy hospodářské prosperity. 3. Finance a bankovnictví (přehled bankovních seskupení a úloha obchodních akciových bank, systém peněžních institucí a pojišťoven). 4. Průmysl a živnosti (základní přehled odvětví a profilujících podniků, regionální zvláštnosti průmyslové výroby, malé a střední podniky, úloha obchodních a živnostenských komor). 5. Vývoj obchodu v období první republiky, základní rysy vývoje zemědělství (změny v úloze obchodu v jednotlivých etapách vývoje první ČSR, obchodní síť, pozemková reforma a struktura zemědělských podniků). 6. Shrnutí etap hospodářského vývoje 1918–38 (období hospodářské lability 1918-21, poválečná hospodářská krize 1921-23, stabilizace ekonomiky a přechod ke konjunktuře 1924-29, velká hospodářská krize 1929-33, oživení ekonomiky 1934-38, tzv. pomnichovská druhá republika). 7. Bilance hospodářství první ČSR (srovnání výsledků hospodářského vývoje s jinými zeměmi, relace mezi českým a zahraničním kapitálem). 8. Hospodářský vývoj Československa v letech pomnichovské republiky a okupace (vznik Protektorátu Čechy a Morava, válečné řízené hospodářství). 9. Zásahy do mnohasektorové ekonomiky v letech 1945-1948 (vnější a vnitřní předpoklady vzniku poválečné ČSR, měnová reforma, na cestě ke dvouletce, zlomový rok 1947, nastolení komunistické diktatury, poúnorové období roku 1948). 10. Budování centrálně plánované ekonomiky v Československu (studená válka, přechod k plánovanému řízení ekonomiky 1949-1953, první pětiletka, změny hospodářské politiky v letech 1954-55). 11. Hospodářské problémy 2. pol. 50. let a pokusy o jejich řešení (druhá pětiletka, pokus o ekonomickou reformu, K. Rozsypal, příčiny deprese čs. ekonomiky na poč. 60. let). 12. Socialistická ekonomika v představách reformátorů v polovině 60. let (Šikova hospodářská reforma a její realizace, společenské důsledky reformy, Pražské jaro a jeho potlačení, nástup normalizace). 13. Deformace hospodářských vztahů v 70. a 80. letech (východiska konsolidace, další pokusy o reformy hospodářství v 80. letech, přestavba a její důsledky), mezinárodní srovnání hospodářského vývoje. 14. Transformace československé ekonomiky a její vývoj v 90. letech.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Other task type Other task type 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3909) Process Engineering (2805R001) Chemistry and Technology of Environmental Protection P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3909) Process Engineering (2811R002) Fuel Chemistry and Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3909) Process Engineering (3909R009) Process Technologies of Waste Material Recycling P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3909) Process Engineering (3911R008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.