114-0309/01 – Developing Countries Economics (ERZ)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.Subject version guarantorprof. PhDr. František Varadzin, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JUR33 Ing. Martin Juroška, Ph.D.
VAR10 prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To acquaint students with the functioning of the type of non-European economies and deepen the knowledge of the socio-economic specificities of these countries. - Manage the course students should be better prepared for the economic effects of the contemporary globalized world, both in terms of foreign trade and in international capital transactions.

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Explanation of specific characteristics of developing countries in the area of productive factors, social and economic structure, etc. Analysis of various groups of developing countries.

Compulsory literature:

WORLD BANK. Risk and Opportunity: managing risk for development. Washington: The World Bank, 2014. e-ISBN: 978-0-8213-9982-8.

Recommended literature:

GILL, I. S., IZVORSKI, I., EEGHEN, W., ROSA, D. Diversified Development: Manking the Most of Natural Resourses in EURASIA. ALVAREDO, F., CHANCEL, L., PIKETTY, T., SAEZ, E., ZUCMAN, G. World Inequality Report, 2018.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do studia. Stanovení podmínek absolvování kurzu. Rozbor literatury, zadání seminární práce. 2. Kategorizace rozvojových zemí (dále jen RZ). Diferenciace RZ. Nově industrializované RZ. Nejméně rozvinuté RZ. 3. Základní charakteristiky RZ. RZ jako historický fenomén. Strukturální charakteristika RZ. 4. Teorie rozvojových ekonomik. Vývoj názorů na RZ. Teorie bludných kruhů. Myrdalovo pojetí RZ. 5. Sektorová analýza rozvojových ekonomik. Agrární, průmyslovýn sektor a sektor služeb v RZ. 6. Teorie růstu v rozvojových ekonomikách. Marxistické, neoklasické a keynesiánské modely růstu v RZ. 7. Nově industrializované země. Asijské, latinsko – americké RZ. Problémy zemí bývalého RVHP. 8. Ropné státy. Zvláštnosti zemí exportujících ropu. Finanční centra v těchto zemích. OPEC jako kartel. 9. Mezinárodní obchod a RZ. Postavení RZ v mezinárodní dělbě práce. Zvláštnosti obchodu RZ. 10. Mezinárodní pohyb kapitálu u RZ. Kapitálové zdroje RZ. Mezinárodní ekonomická pomoc a mezinárodní ekonomické instituce. 11. Problémy zadluženosti u RZ. Dlužnická krize 80. let. Vývoj zadluženosti RZ v 90. letech. 12. Mezinárodní instituce a RZ. Ekonomické instituce OSN. Regionální rozvojové banky. 13. Integrační procesy v RZ. Teorie integrace v podmínkách RZ. Integrační uskupení RZ v Latinské Americe, Africe a Asii. 14. ČR a RZ. Vztah ČSSR k RZ do roku 1989. Vývoj zahraničního obchodu ČR s RZ. Ostatní formy vztahů ČR k RZ.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 85
        Other task type Other task type 85  85
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner